Loslaten anderen.

Voor de meeste mensen is het vreselijk moeilijk anderen, zoals kinderen en ouders, los te laten en hun eigen leven te laten leven.
In wezen komt het hier op neer dat men niet in de steek gelaten wil worden door mensen waar men om geeft.
Een enkele keer komt het voort uit jaloezie. Zo van: ik niet dan jullie ook niet!
Dat men door dit gedrag de ander omknelt en zo de relatie met die ander onmogelijk maakt, komt niet bij deze mensen op.
De hulpmethode moet er dus op gericht zijn dat deze persoon in gaat zien dat je met de ander alleen een goede relatie kan onderhouden als je hem/haar los durft te laten.
De ander zien als een volwaardig persoon die zijn/haar boontjes best zelf kan doppen en recht heeft op een zelfstandig belevingsleven, waarin stukken zijn waar de ouder of partner niets over te zeggen heeft. En ook niets van af hoeft te weten.
In een goede relatie wordt het vrijwillig gedeeld.
De beste relaties bestaan uit zelfstandige deelnemers, die, vanuit die zelfstandigheid, vrijwillig deelnemen aan die relatie en niet vanuit een gedwongen positie omdat zij toevallig de ouders, kinderen, of de partner zijn van….
Hierbij dient de verantwoordelijkheid van iedere persoon binnen die relatie gegarandeerd te zijn.
Jong of oud, uiteraard gerelateerd aan de leeftijd.
Van volwassenen gaat men uit van voldoende verantwoordelijkheidsbesef.
Bij jongeren tot een bepaalde leeftijd kan men nog geen echt volwassen inbreng verwachten, maar toch wel een inbreng die aan de leeftijd getoetst kan worden, met soms frisse ideeën.
Dit houdt onder meer in dat een neen ook bij jongeren wel een echt neen is. En niet een neen omdat zij geen zin hebben.
Wederzijds respect is een van de belangrijkste pijlers van een goede relatie.
Zorg dat de winden van de intermenselijke relatie tussen de deelnemers kunnen blijven waaien.
De meeste mensen hebben verbindingen op energetisch niveau met een groot aantal mensen.
De sterkste verbindingen liggen in het familie vlak. Ouders, kinderen, broers, zusters, partner, ooms, tantes, en grootouders.
Soms vormen deze verbindingen een gevaar.
Bijvoorbeeld door een ernstige zieke die bij een familielid of andere persoon die op ziekenvisite komt die niet voldoende is afgesloten teveel aan energie weg haalt en er zo voor zorgt dat de andere(n) ook ziek wordt.
Dit gebeurt overigens zonder dat ze zich hiervan bewust zijn.
Op die manier ontstaan vaak familiegerelateerde ziekten.
De personen met dit soort moeilijkheden zijn vaak vreselijk onzeker en zoeken hun zekerheid buiten zichzelf.
Vandaar dat veel hulpzoekenden min of meer verliefd worden op de therapeut die hen de weg wijzen.
Daarom verwijs ik hier dan ook naar het hoofdstuk over het verkrijgen van zelfvertrouwen en kennismaken met de eigen ik.
Respect en eerbiedigen van de privacy.

Luisteren.

Dit is een van de allerbelangrijkste aspecten van ons leven.
Dit kan men nooit goed genoeg of vaak genoeg (maar wel teveel).
Het is daarom zaak dat jij leert goed te luisteren naar de ander, maar in het bijzonder naar jezelf.
Als jij jezelf goed kunt horen, zal het in de praktijk en in je sociale leven alleen maar goed gaan.
Luisteren houdt meer in dan het gebruik maken van je oren.
Ogen, handen kortom ons gehele lichaam is te gebruiken om mee te luisteren.
Voor jou in het contact naar onze medemensen in de praktijk is het van het grootste belang te luisteren naar jouw gevoel.
Als jij dat kunt, is het mogelijk deze vaardigheid over te brengen op anderen.
Waardoor deze een, voor zichzelf, beter leven kan gaan leiden.
Nu kan je weer in harmonie komen met jezelf en de omgeving.
Tevens zal de eventuele relatie verbeteren.
Het kan in het begin vreselijk moeilijk zijn, maar het resultaat is er dan ook naar.
Veel van de hierin besproken technieken zijn gebaseerd op het luisteren naar de eigen ik.
Vandaar dat ik je verwijs naar de oefeningen van de zonnevlecht.
Kijk eens hoe iemand staat, zijn handen gebruikt, het hoofd houdt, je aankijkt, zijn gezichtsuitdrukking is.
Praat hij/zij constant door zonder jou een gelegenheid te geven te reageren of het gesprek te beëindigen.

Gespreksvoering.

Als mens maak je in eerste instantie gebruik van telepathie als foetus en baby en daarna de lichaamstaal en vervolgens het gesproken woord.
De meeste mensen onderschatten de kracht van het woord.
Als je de stem op de juiste manier gebruikt kan het woord een heel sterk therapeutisch middel zijn.
Je lichaamstaal moet dan wel in overeenstemming zijn met je gesproken boodschap.
Het is aan te raden om een aantal lessen in gesprekstechniek te volgen bij je in de buurt.
Dit mede om te voorkomen dat je vragen gaat stellen waarin het antwoord al opgesloten ligt.
Niet dat dit een onoverkomelijk bezwaar hoeft te zijn, maar het kan soms vervelend zijn als blijkt dat de ander antwoorden geeft die jij aangeeft en zelf andere antwoorden zou willen geven dat dichter bij zijn/haar gevoel ligt.
Probeer zoveel mogelijk de ander z’n verhaal te laten vertellen en niet jouw verhaal daarvan maken door de verkeerde of premature vragen; hoe goed bedoelt ook, dat kan altijd nog.
Ook kan je de ander te snel bepaalde uitspraken ontlokken waar deze nog helemaal niet aan toe is.
Dit is een van de nadelen van het “achter” de vragen en antwoorden te kunnen kijken.
Vaak is het voldoende als de mensen die bij je komen hun hele verhaal kwijt kunnen zonder dat het gevolgen kan hebben voor hun privé leven.
De dokter en andere ‘regulier’ werkenden hebben hier geen tijd meer voor, terwijl dit in veel gevallen voldoende is om kwalen te voorkomen of sneller te verhelpen.

Hoe leer ik omgaan met mijn krachten.

Om te leren omgaan met en te ontdekken wat jouw speciale krachten zijn, zijn de serie volgende oefeningen opgezet.
Ga allereerst de oefeningen, zoals die hiervoor al beschreven zijn, doen.
Nu ga je in de handen wrijven zoals je dat doet als je koude handen hebt.
Als de handen genoeg warm en opgeladen zijn stop je met wrijven en laten je de handen waar ze zijn; dus tegen elkaar.
Je zult merken dat als je niet op je handen geconcentreerd blijft, deze uit elkaar gaan.
Dit kun je slechts met enige moeite weer ongedaan maken.
Als je dit laat gebeuren kun je ervaren hoeveel energie je tot je beschikking hebt voor het helpen van jezelf en anderen natuurlijk.
Door je ogen anders in te stellen (zoals met aura’s zien) kun je ook de energie tussen je handen gaan zien.
Deze energie kun je nu gaan richten, gewoon door je aandacht ergens op te richten en te willen dat er een energiestroom op gang komt tussen je handen en het bedoelde lichaamsdeel, object of persoon.
Door deze energiestroom te bekijken kun je vaststellen wat voor dingen je allemaal met deze energie kunt doen.
De verschillende kleuren en gevoelens kunnen je vertellen wat voor zaken er in het pakket zitten.
Het is wel van groot belang dat je goed controleert dat het de energie is die van buiten je komt en niet jouw eigen energie die je gebruikt om anderen te helpen, want dan ben je bezig met roofbouw op jezelf, zoals vaak bij ongeoefenden gebeurd en dan tot vreemde klachten en ziekten leidt.
Dus ook hier: leer je grenzen kennen.

Aannemen.

Voor heel veel mensen is het moeilijk om iets positiefs, zoals o.a. Liefde, aan te nemen.
De beste manier om te leren aannemen is je hiervoor bewust selectief open te stellen.
Durven toe te laten dat iemand anders je warmte geeft, dat zomaar iemand van je kan houden, op een niet eisende manier.
Deze vorm van aanpakken is nodig om de activering van het zelf helend vermogen van de mens weer op gang te brengen.
De beste manier om de echte liefde weer aan te kunnen nemen en toe te laten is je te openen op het gebied van ontvangen en alle positieve gaven te accepteren zonder die automatische gedachte dat er wel weer iets terugverwacht zal worden.
Als voorbeeld:
Heel veel huwelijken worden nog steeds op een eisende manier aangegaan.
Ik bedoel hiermee op de navolgende (vaak) onbewuste manier:
hier heb je mijn problemen en ik houd van je zolang je bezig bent met ze op te lossen.
Heb je ze opgelost dan gaan we zien of we nog samen kunnen blijven en van elkaar houden.
Dat dit geen houden van is en niet hoeft te worden aangenomen hoeft niet te worden uitgelegd. Het probleem is dat het slecht te herkennen is.

zou je ons willen helpen met een onderzoek voor een boek?
graag.
via de volgende link kun je je mening over dit onderwerp geven.
wij zien het graag tegemoet.
bij voorbaat dank voor je moeite.

https://goo.gl/forms/duqfgEXfPrWq4Eab2

Verschillen in energie.

In aansluiting op het voren gaande is het niet alleen mijn mening dat de Oosterse ontspanningsmethoden zeer goede methoden zijn, maar dat de opgewekte energieën wel Oosters georiënteerd zijn en dus voor ons Europeanen eerst omgezet moeten worden naar de hier bruikbare energie.
Dit komt door de totaal andere levensstijl en maatschappijvisie die er achter steekt.
De mensen in het Oosten zijn geboren en opgevoed in een maatschappij die is gebaseerd op geestelijke waarden.
De Europese mensen (wij dus) zijn geboren en opgevoed in een wereld die gebaseerd is op het materialisme en de daaruit voort vloeiende waarden en normen.
Nog verder naar het westen de Angelsaksische landen en de USA gaan nog steeds verder in het materialistische levenspatroon.
Deze verschillen fundamenteel van elkaar en dat de daarbij behorende opgewekte energieën van de ene maatschappij niet zonder meer inpasbaar zijn in de andere maatschappij zal nu ook duidelijk zijn.
Vandaar dat ik vind dat de Oosterse ontspanningsmethoden en de in de USA ontwikkelde methoden een goede aanzet zijn geweest tot een ingang naar de noodzaak om te ontspannen, maar dat het nu tijd is voor een goede en verantwoorde ontspanningsmethode op Europese basis zoals in de soehma.
De soehma is zonder energieverlies direct in te zetten en is afgestemd op de Europese manier van denken en beleven met name omdat dit speciaal voor Europa is ontworpen.
Voor verdere energieën en een uitgebreidere besprekingen hierover verwijs ik naar de hoofdstukken hierover verder op in dit boek.

Meditatie.

Hier zijn een uitgebreid scala van mogelijkheden.
Zie o.a. soehma om te oefenen
Veelal is het zo dat een voor jou prettige en rustgevende plek al voldoende is om tot meditatie te komen.
Meditatie is niet meer en niet minder dan het tot rust komen van de geest.
Hoe dat gebeurt is van minder belang.
Voorbeelden geven misschien meer inzicht dan een omschrijving van de techniek.
• Voor de een is een ritje met de fiets of wandeling in het bos of op de hei al meditatie,
• Voor de volgende een tijdje rustig zitten op de bank;
• Weer een ander zal een dagje vissen als meditatie ervaren, terwijl tekenen, schilderen, andere ontspanningen zoals hardlopen, sporten of musiceren ook tot de meditatie gerekend kunnen worden.
• Dit is natuurlijk tot bijna in het oneindige uit te breiden met voorbeelden.
In wezen is het een soort van zelfhypnose die de nodige ontspanning en rust brengt.

Wat kun je doen met meditatie?.

Deze techniek is bruikbaar om je voor te bereiden op de dag, nacht of lekker alle spanning van de afgelopen dag(en) van je af te laten vallen.
Of gewoon omdat je vindt dat je het nodig hebt.
Tevens is het de ervaring dat het de gezondheid, zowel de geestelijke als de lichamelijke, een goede en stevige stoot in de goede richting kan geven.
Er zijn diverse stadia van meditatie.
De hierboven vermelde vormen zijn de typen die vaak onbewust door heel veel mensen al gebruikt worden.
Dan zijn er de vormen van meditatie die tijdens de diverse Oosterse ontspanningsoefeningen worden toegepast.
Zie ook soehma voor de Europese varianten.
Verder de diepe meditatie die in wezen neer komt op een diepere vorm van zelfhypnose. Hieronder vallen de wat verder gevorderde vormen van Zen, soehma en dergelijken.

Afsluiten.

Afsluiten is noodzakelijk om jezelf te beschermen tegen allerhande ongewenste invloeden/energieën en opdrachten.
Je kunt dit op diverse manieren bereiken.
De meest natuurlijke manier is het over elkaar doen van armen en benen.
Je kan ook een soort harnas om jezelf visualiseren (voorstellen in gedachten).
Maar dat is helaas niet afdoende.

Een van de meest werkzame manieren is:
 stel je een klein blauw bolletje in je buik voor,
 dit laat je snel groter worden, tot het zo groot is dat het je hele lichaam omsluit. Dit bolletje is ook om personen of voorwerpen buiten jezelf te plaatsen. Zoals om je auto, huis, en andere bezittingen.

De mens heeft van zichzelf reeds een natuurlijke bescherming. Deze bestaat uit drie verschillende grenzen op energetisch niveau, deze is voldoende voor dagelijks gebruik.
De afstanden die worden aangegeven zijn bij normale gezonde mensen.
Door een onbewust proces tijdens de opvoeding worden de natuurlijke grenzen door de meeste opvoeders (niet alleen de ouders dus) vaak op zeer jonge leeftijd al kapot gemaakt.
Voorbeelden hiervan zijn: geef oom/tante/opa of oma eens een kusje of handje terwijl het kind dat niet wil en meer van deze zaken.
Gelukkig zijn ze relatief simpel weer te herstellen door de volgende oefeningen samen met iemand anders te doen die weet wat te doen.

1 De eerste grens van de buik af op minimaal 20 cm te voelen en is de positieve grens; hier hoort niemand door te komen na je geboorte.
Zelfs degene waar je nog zoveel van houdt zou hier niet doorheen moeten kunnen komen.
Hij /zij kan het wel indrukken.
Komt er wel iemand door, dan heb je een heel groot probleem.
Dan is het namelijk mogelijk om bij jou alle levensenergie weg te halen en je kunt er weinig tegen doen tenzij je je bewust wordt van jouw mogelijkheden en krachten.
Door dit leegzuigen zul je je bijna altijd moe, leeggezogen en futloos voelen.
Tevens is het een zware opgave om naar mensen te gaan die ziek zijn.
Je komt daar compleet kapot vandaan.

2 De volgende grens is die voor de neutrale mensen, dus diegene die je op straat tegenkomt en je verder niets zeggen.
Deze is op minimaal 40 cm van de buikwand.

3 De laatste grens is die voor negatieve mensen en gebeurtenissen.
Deze is voelbaar op minimaal 60 cm van de buik.
Dit kun je voelen in je zonnevlecht, dus tussen je navel en de onderste punt van het borstbeen.
Je merkt dat het van het grootste belang is dat deze grenzen intact zijn.

Reinigen.

Voor een goede beleving van jouw wereld moet jij je regelmatig reinigen.
Zonder deze regelmatige reiniging kunnen jij je niet goed afsluiten, net zo min als doktoren, verpleegsters, andere therapeuten en mensen die binnen de aura/energievelden van anderen bezig zijn. (Zoals kappers.)
Hier loop je het risico dat je de negatieve energie van de vorige cliënt overbrengt naar de volgende en jijzelf op het eind van de dag helemaal kapot en doodmoe bent, plus dat je het risico loopt zelf ziek te worden.
Dit is hetzelfde als de ontdekking, na de instelling van de opleiding voor artsen bij de universiteit, dat handen wassen voor en na een operatie, vivisectie of bevalling, minder zieken en doden opleverde.
Om je goed te reinigen kun je de onderstaande acties ondernemen en als je moet communiceren met een voor jouw gevoel negatief iemand kun je die ook ondernemen:

 tijdens het communiceren je handen regelmatig afslaan;
 na de communicatie je handen en polsen af spoelen met water;
 de ruimte waarin de communicatie plaatsvond na iedere actie reinigen. Je kunt dit doen door een grote “muur” of borstel maken en je voor te stellen die door de ruimte te halen, waardoor alle niet gewenste elementen weggedrukt worden en via de muren weer naar de aarde verdwijnen;
 en na een dag werken: douchen, een bad nemen, naar de sauna of zwemmen.
Onder communicatie wordt ook het behandelen of verzorgen bedoeld.

Centreren.

Hierbij gaat het om je eigen centrum, je gevoel, je balanspunt te vinden en te voelen.
De navolgende oefeningen kunnen je daarbij goed helpen:
 Ga eerst de voorgaande technieken van aarden en ontaarden eigen maken.
 Ga daarna naar je zonnevlecht. Dit doe je door je voor je gevoel naar je buik te laten zakken en te voelen hoe het is om vanuit je zonnevlecht te leven en beleven.
 Vandaar uit maak je jezelf het middel punt van alles. Voel gevoelsmatig dus alles om je heen; de kast, de stoel, de tafel, jouw belevingswereld, enz..
 Voel ook wat jouw rol is in dit geheel. Jouw verantwoordelijkheid, niet die je is opgelegd door maatschappelijke normen, kerkelijke of familie traditie, maar echt jouw eigen verantwoordelijkheid.
 Heb je dat bereikt dan kun je voelen dat jij het middelpunt bent van al jouw acties. Zonder dat je jezelf in het middelpunt plaatst van de wereld, maar wel dat je het middelpunt bent van jouw wereld.

Iedereen beleeft de wereld op zijn eigen manier.
Wordt je daar bewust van, dan hoef je een ander niet meer te veroordelen of te beoordelen. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en is hier volledig op aanspreekbaar.
Egoïsme is niet verkeerd maar egocentrisme wel.
Ego-is-me in gewoon Nederlands: ego ben ik en dat klopt.