Maand: januari 2017

Ik las net een artikel over aerobe bewegingen dat zij goed zouden zijn voor het lichaam en de hersenen.
Speciaal voor mensen met een hersenaandoening zoals de resultaten van een CVA of te wel hersenbloeding of -infarct.
Voor deze mensen zou het erg goed zijn als zij deze soort bewegingen gingen doen.
Wat heeft dat nu met SOEHMA te doen hoor ik u zeggen, nou heel simpel SOEHMA bestaat uit aerobe bewegingen. Dus erg goed voor dit soort aandoeningen.
Zonder het te weten heb ik ook voor mijzelf de beste therapie ontwikkeld.
Ik heb namelijk ook een herseninfarct gehad en heb er tot op heden geen last meer van en was volgens de therapeuten razendsnel weer op de been en bij de les.
Nu begrijp ik dat.
Gelooft u mij niet, maar zie het op de navolgende site: http://goedgezond.info/2017/01/31/hoe-aerobe-beweging-de-neuroplasticiteit-in-het-brein-verbetert/.
Dus een reden te meer om de SOEHMA als dagelijkse oefening te gaan doen.
Ik heb er onbewust toch maar even goed mee bezig geweest voor mezelf en stel u nu in de gelegenheid om dat voor uzelf ook te doen.
Succes, toch leuk als de wetenschap je werk bevestigd.

Met alle kou was het heerlijk om de rust van het strand even op te zoeken en alle kinderen en mensen die aan het schaatsen waren en genoten van de winterse omstandigheden bezig te zien.
Maar zoals gewoonlijk had ik weer iets teveel gedaan en moest ik het bezuren met wat spierpijn.
Geen zin in een langdurig pijnlijk gevoel dus snel een oefening uitgezocht.
En wat denkt u: binnen een kwartier van de spierpijn en van een beginnende verkoudheid af.
Dat van die verkoudheid was nog niet bekend bij mij. Dus kun je nagaan.
En dat met alleen de oefening van mijn voornaam, kun je bedenken wat er zou gebeuren als ik iets ernstigs zou hebben en daar dan achter komen via deze methode. heb ik nog tijd genoeg om de echte uitbraak te voorkomen of andere acties te ondernemen.
tot de volgende keer.

Ik heb de soehma voor mijzelf ontwikkeld omdat ik naar mijn mening en van anderen niet “spoorde”.
Na het op mezelf te hebben geprobeerd en er een zekere mate van succes mee gehad te hebben ben ik het voorzichtig aan gaan bieden aan anderen.
Bij de eerste lessen bleek dat er ook andere effecten waren dan alleen geestelijk en spirituele.
Een van de eerste resultaten waren te merken bij een dame van boven de zeventig die niet meer de was op kon hangen aan de lijn.
Ook alles boven de schouders was taboe voor haar.
Na slechts vier keer mee doen in de cursus kon zij de was weer ophangen en boven op de kasten stof af nemen.
Ook een tweetal studenten die niet zo succesvol waren in hun studie hadden zich in nood bij mij aangemeld.
Ook daar bleek alras dat het een succes was, want de cijfers na de cursus waren het dubbele van voorheen en waren nog steeds aan het stijgen toen ik ze voor het laatst sprak. In plaats van drie in het begin was het na de cursus een zes en een half jaar later waren het al achten.
dat geeft de burger moed om verder te gaan en de volgende cursussen leverden weer andere onbegrijpelijke successen.
Ook bij mij ging en gaat het nog steeds bergopwaarts.
Het grote voordeel dat allen vonden van de soehma was dat je niet naar een herhalingsoefening moest elke week, en dat je het naar behoefte kon uitbreiden of minderen.

volgende week verder!

Soehma is een oeroude vorm van Europese ontspanning en meditatie oefening in een.
Het is nog een overblijfsel van de Vikingen, Noormannen, Goten, Vandalen, Franken, Saksen, Germanen en vele andere stammen die verdwenen zijn in de geschiedenis van Europa.
Deze stammen hadden de beginsels van de Soehma al in hun dagelijkse leven ingebakken.
Het verschil met de nieuwe vorm van Soehma is dat de oude vorm statisch was en niet zoals de nieuwe Soehma dynamisch.
Het grote verschil tussen de oude en de nieuwe vorm zit hem in het bewegen.
Vandaar dat in de oude vorm de houdingen standa’s werden genoemd, omdat er hooguit alleen een beetje naar voren en achteren werd bewogen.
In de nieuwe vorm wordt er rondgedraaid tijdens het in en uit ademen, terwijl er tegelijk geluiden worden gemaakt.
Door een gedegen voorbereiding in de vorm van de oefeningen, is het mogelijk om wel drie tot vier minuten of langer over een draaiing te doen.

De grondbeginsels van Soehma zijn:
ontspannen;
aarden;
ademhalen;
geluiden;
houdingen;
bewegen;
samenvoegen van alle voorgaande zaken.

Door het totale pakket van genoemde oefeningen en het gegeven dat deze zelf volledig individueel zijn in- en samen te stellen, is de uitwerking vele malen groter dan de andere methoden.
En dit zonder dat men in een groep elke week moet samen komen om het te onderhouden, maakt het een uitstekend iets voor de moderne individueel ingerichte mensen.
De voorkeur gaat natuurlijk uit naar een gelijke tijd elke dag om de oefeningen te doen, maar het is door de flexibiliteit ook te doen als de gelegenheid zich voordoet.
Een goed voorbeeld is : als u op het eind van de werkdag uitgeput thuiskomt en u gaat een kwartiertje tot twintig minuten uw privé sessie doen dan bent u weer helemaal opgeladen en vol goede zin voor de rest van de avond.
Tevens kunnen de voorbereidingen een goede basis zijn voor een zeer diepe meditatie.
Dit zonder moeilijke houdingen en andere ingewikkelde oefeningen.

Vergelijking met andere methoden:
U zult zeggen dat kom ik ook allemaal tegen bij de oosterse en westerse ontspanningsoefeningen.
Daar heeft u gelijk aan.
Het grote verschil is echter dat zowel de oosterse als de westerse oefeningen niet in evenwicht zijn.
Bij de Soehma is het namelijk zo dat alles met elkaar in evenwicht wordt gebracht.
Zowel geest als denken als lichaam worden met elkaar in evenwicht gebracht.
Als men dat gaat vergelijken met de andere ontspanningsmethoden dan valt het volgende op:
in de oosterse methoden is het zo dat het lichaam wordt gebruikt om het denken stop te zetten om de geest vrij te maken.
in de westerse methoden is het zo dat men het denken gebruikt om de geest zoveel mogelijk uit te schakelen en het lichaam ondergeschikt te maken aan het denken.
Dat betekend dus vrij vertaald dat er een onbalans wordt gecreëerd om bepaalde toestanden te bereiken.
Bij de Soehma is het zo dat geest en lichaam in evenwicht wordt gebracht waarna het denken zijn natuurlijke positie als ondersteuner, adviseur en controleur inneemt, dus ook in evenwicht met de rest komt.
Het is namelijk zo dat als de geest iets uitdenkt of als je plotseling kwaad wordt en onmiddellijk wilt reageren met iets wat niet gewenst is, je denken razendsnel reageert door je tegen te houden en in de gelegenheid stelt om het nogmaals te overwegen of je die actie wel wilt ondernemen.
Tevens kan het denken ons helpen de ruwe vormen van de geestplannen uit te werken en bruikbaar te maken voor verdere acties.
U ziet dat zonder het denken de mens niet kan fungeren, maar dat we de geest wel nodig hebben als basis om dingen te bedenken en te starten, waarna het denken controleert of het uitkomt zoals bedoeld is door de geest.

Voor wie is het bedoeld?
Het is voor iedereen en echt iedereen haalbaar door de mogelijkheid om het aan te passen aan de capaciteiten van het individueel.
Dat betekend dat het niet uitmaakt of men topatleet of volledig gehandicapt is, oud of jong het maakt niets uit.
Men moet de oefeningen doen naar de capaciteiten die men heeft.
Dus een middelmatig persoon kan alle oefeningen doen zoals ze bedoeld zijn en een gehandicapt naar de mogelijkheden die de persoon nog kan doen. Dus minimaal de ademhalingsoefeningen.
En de rest van de oefeningen in gedachte voorstellen en net doen of ze worden uitgevoerd.
Het effect is op de lange duur (al vanaf een beperkt aantal weken) voor iedereen merkbaar.
Eventueel kan er in een relatief korte periode een cursus worden gevolgd om de basisoefeningen te leren uitvoeren waarna men zelf met de geleerde stof een privé sessie kan samenstelling en die naar behoefte uitbreiden als dat nodig is.
U kunt, na de beginperiode van enkele weken, merken dat u met gemak weer dingen kunt doen die de laatste tijd steeds moeilijkere werden en dat uw geheugen weer wat beter gaat werken en niet alleen in het verleden blijft hangen.
Dit omdat het lichaam en de geest steeds beter gaan functioneren, de klieren gaan weer vol op werken en de spieren en andere lichaamsdelen gaan weer soepeler worden.
De geest en het denken verlopen ook weer veel soepeler.
De jongeren zullen merken dat het studeren stukken makkelijker gaat en dat zij steeds beter met hun vrienden en vriendinnen om kunnen gaan.
Gehandicapten zullen voelen dat hun handicap minder zwaar gaat wegen in hun leven en dat er meer mogelijk blijkt.

Een stukje geschiedenis:
Van de volken die de runen gebruikten zijn veel zaken bekend, maar niet de werkelijke geschiedenis van deze volken.
Als voorbeelden kunnen dienen de verhalen zoals die door de Romeinse geschiedschrijver Tacitus met zijn beschrijvingen over de volken langs de Rijn in de tijd van de Romeinse pogingen om van Europa een natie te maken onder Romeins bestuur (bekende pogingen toen al).
Of het verhaal van de Mistmonsters van Micheal Crichton over de Arabische diplomaat Ibn Fadlan die al zijn ervaringen met de Vikingen, hun capaciteiten, hun vijanden en bestuursvormen heeft beschreven in een zeer leesbaar boek.
Waarschijnlijk hebben de ervaringen van die diplomaat als basis gediend voor Tolkien om zijn epos In de ban van de Ring te schrijven, want er zijn veel overeenkomsten in de beide verhalen.
De basis van de runen waren de 24 tekens maar zover bekend zijn er, afhankelijk van het dialect ter plekke, verschillende hoeveelheden tekens in omloop geweest.
Volgens de overleveringen kon dat uiteen lopen tussen de 11 en de 36 tekens.
Ik heb de neiging om hier wat sceptisch in te zijn want er zijn ook vele zelfgemaakte tekens en vormen ontstaan in de loop der tijden.
Het vreemde verschijnsel doet zich voor dat tijdens oorlogsdreigingen de runen weer tevoorschijn komen in een aangepaste vorm die op een eigen manier uitgelegd en ingevuld werden.
Over de vormen: de Noordelijke vormen waren hoekig en de Zuidelijke vormen hadden de neiging om meer rond te gaan worden, zoals de Arabische lettertekens.
Maar daar is weinig van overgeleverd omdat het op materiaal is geschreven dat niet duurzaam was zoals steen en hout.
De maatschappij vormen die in alle overleveringen naar voren komen zijn dat de koning net als de rest van de bevolking hard moest werken om aan zijn kost te komen en ik bedoel lichamelijke inspanning als boer of anderszins.
Als je de echte geschiedenis leest waren het niet de wilde en woeste Noormannen en Vikingen maar meer handelsmannen die hun handel over de gehele wereld deden met alle volken die langs de kusten leefden en in ons continent over land naar China en alles daar tussen deden.
De sporen zijn gevonden in Groenland, IJsland, Canada, de USA, Midden Amerika, Zuid Amerika, geheel Afrika, de Middellandse Zee, Arabia Felix, dus in de gehele wereld.
Hun schepen waren de beste die er waren en nog steeds worden ze gebruikt als basis voor de nieuwste schepen die nu gebouwd, worden zo goed waren de ontwerpen van deze schepen.

En u weet dat de overwinnaar de geschiedenis naar zijn wil herschrijft, dus alles wat hem niet past anders beschrijft of eruit laat.

De nodige gegevens zijn samengevat in een vlot geschreven boek met een ringband dat u kan helpen om het in principe zonder cursus te gaan doen.

De bedoeling van dit boek is de werkenden in de ‘paranormale’, ‘kosmische’, ‘boven natuurlijke’, energetische, ‘buitenzintuiglijke’ of Numineuze krachten in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de basis van de in elke mens aanwezige krachten, mogelijkheden en een aantal technieken.

In het beginperiode van mijn praktijk ben ik begonnen met dit boek omdat ik vond dat er een goed en gedegen studieboek moest komen op dit terrein en het beste van mijn beginnersfouten kon leren en dat opschrijven.

Nog niet gehinderd door ervaring heb ik een ruwe schets van dit boek laten lezen door een speciaal hoogleraar van het toenmalige parapsychologisch instituut van de universiteit van Utrecht. Ik hoopte op ter zake kundig commentaar en stiekem op een voorwoord van deze hoogleraar.
Wie schets mijn verbazing toen ik een briefje kreeg met daarop een verschijningsverbod.
De ruwe schets heb ik nooit weer gezien en alle pogingen om het uit te laten geven toen liepen op niets uit. Nu zijn we een flinke tijd verder en kan het naar mijn mening wel uitgegeven worden.
Het vasthouden aan de wetenschap, zoals het instituut deed, was eigenlijk het vasthouden aan het oude systeem van meten en vast kunnen houden. Dat is de zekere manier dat je geen millimeter verder komt ook al lijkt dat wel zo.
Denk hierbij aan het feit dat toen er een satelliet buiten ons zonnestelsel kwam deze plotseling een niet te verklaren versnelling kreeg die normaal gesproken niet mogelijk was, terwijl ook de tijd aangeving veranderde.
Dus we kunnen hier wel denken dat we alles kunnen onderzoeken, maar er blijken zaken te zijn die niet te verklaren zijn.

In mijn praktijk als paranormaal therapeut, die ik sinds 1984 voerde en nu op speciaal verzoek nog wel eens uitoefen, zijn door mij een aantal technieken ontwikkeld of herontdekt die met hulp van deze krachten in het gebruik hun waarde al meer dan bewezen hebben.
Het zijn toevoegingen aan de technieken die anderen misschien ook hebben ontwikkeld, dus beweer ik niet uitputtend te zijn.
Soms heb ik samen met anderen verschillende mogelijkheden uitgeprobeerd.

Mijn principe was en is nog steeds altijd: wat gij niet wilt dat u geschied doe dat ook een ander niet en onderzoek alles en behoud het goede.
Vandaar dat ik veel waarde toe ken aan het begrip privacy en dit als zodanig heb aangegeven in de tekst.

Voor de meesten onder de bewust levende mensen zullen een aantal van de te behandelen mogelijkheden en krachten gesneden koek zijn.
Maar het is nooit verkeerd om kennis te nemen van de rest van de mogelijkheden en krachten.

Ik hoop dat je net zoveel plezier en succes hebt met de voor jou bruikbare mogelijkheden of krachten als ik had bij het ontdekken en gebruiken ervan in mijn leven en praktijk.