Maand: april 2017

In het boek over de ontstolen talenten zou best eens de basis kunnen liggen van veel depressies en suïcidale neigingen van mensen, zowel jong als oud. De herinneringen van wat we hebben meegekregen en min of meer als opdracht aan onszelf hebben gegeven voor dit leven, liggen volgens mij hieraan ten grondslag. Het zou best eens de moeite waard zijn dat uit te (laten) zoeken. Wie weet wat voor uitslagen we hiermee kunnen vinden. Misschien dat heel veel geestelijk leed opgelost zou kunnen worden. En uiteraard heel veel zou kunnen worden voorkomen. Niet geprobeerd is zeker misgeschoten. Laten wij als volwassenen eens bewijzen dat we echt volwassen zijn en onze kinderen echt zien als menselijke wezens die de moeite van dit soort hulp en opvoeding meer dan waard zijn. Dus de opvoeding begint al bij de conceptie en niet pas bij de geboorte. Zodra we ons dat bewust zijn wordt er veel duidelijk hoe het kind zich vanaf de geboorte gedraagt. Voor kinderen die kunnen lezen is dit bijna zou ik zeggen verplichte lectuur. Over dit soort zaken is veel geschreven maar weinig gepubliceerd op een duidelijke manier zodat iedereen dat kan begrijpen. Ik hoop dat het onderzoekt gaat worden en dat dit voor een ommezwaai gaat zorgen in de begrippen omtrent opvoeding en verzorging van kinderen. Vanaf conceptie tot volwassenheid. Uiteraard heb ik in het boek handboek voor de energetische praktijk een aantal bruikbare technieken hiervoor aangegeven. Die zijn speciaal voor de wat verder op dit terrein ontwikkelde mensen en therapeuten op dit gebied ontwikkeld.

Het was een gezellige en prettige happening afgelopen zaterdag, die presentatie van mijn drie boeken. Iedereen was razend benieuwd en enthousiast toen de inhoud een beetje zichtbaar werd en we allemaal de meest simpele oefening hadden gedaan. De moeilijkste oefening is niet veel moeilijker, maar vereist wat meer evenwichtsgevoel. Nu de resultaten nog dat de mensen die de presentatie niet konden bijwonen ook kennis nemen van de mogelijkheden van de SOEHMA en de kennis die in de ONTSTOLEN TALENTEN zitten gaan ontdekken en toepassen. Mochten er problemen komen tijdens de uitoefening van de SOEHMA-oefeningen dan is er de mogelijkheid om die in eerste instantie via het HANDBOEK VOOR DE ENERGETISCHE PRAKTIJK op te laten lossen. Dat in het kort hoe het werkt.
Ik hoop dat veel mensen het zullen ontdekken en uitoefenen en hun medemensen wijzen op de verbluffende resultaten die er zullen zijn.