Maand: mei 2017

Tijdens het uitzoeken van een boek viel mijn oog op een boek uit de USA van een ‘belangrijke’ extreem christelijke criticus die, zoals alles daar vandaar, er werkelijk keihard tegen aan ging. Wat hij niet in de gaten had was dat hij mensen de weg wees naar boeken die hij hen aanraadde zonder dat openlijk te zeggen door deze in zijn noten openlijk te benoemen. In dat boek was alles wat niet wetenschappelijk was of overeenkwam met zijn visie op het christendom des duivels en occult, met name mensen en boeken en gedragingen die niet overeenkwamen met zijn visie op het christendom. Er werden woorden en zinswendingen gebruikt die wezen op meer dan alleen oppervlakkige kennis uit boeken van de door hem aangevallen gebieden. Het doet mij deugd dat de boeken en denkwijzen die ik beschreven heb door hem werden afgeserveerd als zeer gevaarlijk. Wat hij in wezen deed was het verbieden van fantasie en ervaringen die niet wetenschappelijk bewezen waren. Dus ook de fantasie van kinderen en alle andere vormen van geloven. Hij vergeet maar even dat het gehele gebied van geloven een gebied is van gevoel en geloven van de persoon, dus niet wetenschappelijk is bewezen. Het is mijn mening dat als je iets af wilt breken je dit gefundeerd en overtuigend moet doen en niet ook nog de weg moet wijzen naar juist die gebieden en boeken hierover. Alleen jammer dat hij mijn boeken niet met name heeft genoemd, maar misschien komt dat nog. Negatieve reclame is ook reclame. De reacties die ik krijg op mijn boeken zijn altijd positief.

Beste Lezers,

tijdens mijn zoeken naar de achtergrond van de drakarboot ontdekte ik steeds meer zaken die niet in overeenkomst bleken te zijn met de geschiedenisboekjes zoals wij die op school en dergelijke instituten hebben geleerd. Het bleek, onder andere, dat de Vikingen en Noormannen niet de barbaren waren die alles en iedereen over de kling joegen zoals zij werden voorgesteld. Hun grote makke was het feit dat zij verschrikkelijk nieuwsgierig waren, graag handel dreven en kennis op wilden doen. Maar als zij agressief  werden benaderd, was het toch normaal dat zij zich verdedigden. Ja, de overwinnaar schrijft de geschiedenisboekjes. Daarin wordt de overwonnene als een barbaar en dictator afgeschilderd. Nu nog. Alleen doen ze het nu op de tv. Vandaar dat ik al het nieuws met de nodige scepsis tot mij neem. Liegen en bedriegen kan iedereen, maar de waarheid vertellen is niet altijd even makkelijk. Wist u dat het woord politiek in een oude taal leugen of liegen betekent? Ik ook niet, maar ik kwam er bij toeval achter. De rest mag u zelf invullen. Het belangrijkste is dat we onze eigen waarheid ontdekken door naar onszelf te luisteren en zo ons echte wezen te ontdekken. Hoe? Hier worden u een aantal wegen aangeboden, maar u kunt ook uw eigen weg ontdekken/gebruiken. Makkelijk? Nee, maar nuttig en bruikbaar voor een gelukkig leven? Ja. We worden nu weer ondergesneeuwd met allerhande nieuws. Het is aan ons om uit te maken wat voor ons waar is en wat niet. En dat hangt weer samen met ons beeld van onszelf. Van wie hebben we dat beeld? Van onze ouders, geestelijke leiders, schoolleraren of vrienden? En is dat beeld wel het echte beeld? Alleen zelf kunnen we uitmaken of dat waar is of niet. Wat is het beeld van uw omgeving waar u in leeft? U ziet er worden een groot aantal vraagtekens gezet bij het dagelijkse beleven van het eigen leven. Probeer zo eerlijk mogelijk naar uzelf om hier antwoorden op te geven en niet afhankelijk te zijn van anderen. Veel sterkte.