Maand: augustus 2017

Als je denkt dat je alles gehad hebt komt een Europacommissaris met een verbod op, al dan niet afgeleide, identiteit. Want je mag volgens hem geen nationale gevoelens meer hebben. De volgende stap is dan dat een eigen identiteit, met alles wat daar bij hoort, dan ook niet meer mag. We mogen alleen nog maar een grijze eenheidsworst zijn en doen wat de Europese dictator voorschrijft en of toestaat. Wat blijft er van ons over als mens? Een soort van zombie of robotleven? Zijn we al zover gezakt dat we dat gaan slikken en toestaan? Als je in mijn boeken kijkt zie je een totaal andere kant van de werkelijkheid die mogelijk is. Goed, je moet er wat moeite voor doen, maar het is dan, naar mijn mening en ervaring, ook meer dan de moeite waard. Degenen die de oefeningen hebben gedaan, en nog doen, hoor ik niets dan positieve belevingen rapporteren. Maar dat hoeft u natuurlijk niet te geloven. Daarom: ga het zelf ondervinden. In de boeken die ik nu onderhanden heb, ga ik u in de gelegenheid stellen om zo sterk te worden, dat u zich van dit soort verwarde oude mannen, die denken het voor het zeggen te hebben, ook maar iets aan te trekken. U bepaalt zelf wat en hoe u zaken doet en niet de een of andere bureaucraat. Ook uw privacy willen ze graag afbreken. Mijn vraag is altijd: wie zijn zij dat zij zich dit denken te kunnen permitteren en wij dit zullen accepteren? Weer de bekende P R S methode? Probleem Reactie Oplossing van de overheid? Of hebben wij onze eigen Oplossing. Deze zal misschien niet overeenkomen met de wensen van de overheid, maar wie zijn zij dan wel, dat zij ons de wet voor willen schrijven? Buiten het gegeven dat de problemen vaak van de overheid zijn.

Een van de dingen die mij mateloos ergeren, is het leveren van commentaar en vervolgens gewoon doorgaan met het gebruiken van datgene wat men becommentarieerd. Ik bedoel hiermee dat er legio sites zijn die zich ‘alternatief’ noemen en tegen alle berichtgeving van de overheid en met name uit de USA zijn en vreemd genoeg in dezelfde uitgave allerhande berichten uit die zelfde overheid en of USA weergeven. Wees dan consequent en geef dan ook berichten weer uit andere bronnen. wat te denken van de Russische wetenschap, want daar vind ik weinig tot niets van terug in de ‘alternatieve’ sites die zeggen tegen de indoctrinatie te zijn van voornoemde groepen. Net of alles alleen maar in de USA of de lokale overheid c.q. de eigen universiteiten gebeurt dat de moeite van het berichten waard is. De berichten uit Rusland en China bv zijn veel minder, summierder en vaak ook nog gekleurd, dan die uit de eigen regio en de USA. Als je dan ‘alternatief’ wilt zijn neem dan ook het echte nieuws en berichten uit de gehele wereld op. Scheldt dan niet alleen, maar doe vervolgens ook niet het gewenste van diegene die je zegt te becommentariërend, want dan kom je niet meer geloofwaardig over. In de tijd van het “zwarte gat” op de radio kregen we regelmatig berichten uit o.a. Rusland over de ontwikkelingen en onderzoeken daar op het menselijke gebied. Te denken valt hier aan het veld van de talenten van de mensen in het vredelievende terrein. Ik vind het vreemd dat men wel scheldt, maar geen actie onderneemt om er iets aan te doen. Is dit dubbel op? Zogenaamd ‘alternatief’ en tegelijk de indoctrinatie toepassen van de oorlogzoekende groepen? Of is men bang voor de echte uitschakeling van het nieuws van de diverse gekleurde nieuwsagentschappen? Ik zou haast zeggen durf de eigen ontstolen talenten te gebruiken. Wie het weet mag het zeggen. Ik kijk uit naar een visie van iemand.

Naarmate ik meer mensen spreek en meemaak, valt me het op dat er een chronisch tekort aan zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel is. Bijna iedereen wil maar dat alles voor hem of haar wordt geregeld en beslist. Zodra het een beetje onduidelijk wordt wat de eventuele voor en nadelen kunnen zijn, trekken grote groepen zich terug en roepen om het hardst dat er iemand een beslissing moet nemen. Dat ze dat zelf wel eens zouden kunnen doen komt niet bij ze op. Daar heb je toch instituties voor, zoals de regering en dergelijken op alle niveaus? Dat diezelfde instituties bakken met onnodig geld kosten en een aanslag zijn op de eigen privacy en onafhankelijkheid van de persoon, daar wordt niet over nagedacht. Stel je voor dat je dat ook nog moet nazien. Dat is toch niet normaal? Wel dan? Dat dit ook effecten kan hebben op het lichamelijke en geestelijke welzijn bij deze mensen, komt misschien ergens aarzelend om de hoek kijken en verdwijnt weer rap als het herkend wordt. Ik vraag me altijd af wat deze mensen verwachten van het leven. Zouden ze zich wel bewust zijn dat ze leven en dat dat verplichtingen naar zichzelf inhoudt? Misschien zijn ze zich daar niet van bewust. Volgens mij zouden zij zich helemaal lam schrikken als zij zouden beseffen wat er allemaal mogelijk is, als men niet meer afhankelijk wenst te zijn van allerhande instituties die volkomen willekeurig beslissingen nemen waar men zich aan dient te houden. En dan zin of geen zin. Want die kant gaan we op als het zo door gaat. Wat blijft er over van het individu, als we alles maar afschuiven naar instituties? Waar blijft ons zelf. Dan niet meer zeuren als we niets meer mogen dat niet uitdrukkelijk toegestaan is. Voor de rest gaat alles steeds meer de kant op van: alles is verboden, zelfs planten wordt het verboden om aanwezig te zijn. Wanneer zal het de meeste mensen verboden zijn geboren te worden. Dat is zo als het er nu naar uitziet slechts een kwestie van tijd. Gelooft u mij niet: prima, maar dan achteraf geen gemekker van ik wist het niet. er is een oplossing mogelijk, maar dan vereist het wel een ‘flinke’ tijd lezen en oefenen. Te denken valt aan mijn boeken: SOEHMA, ONTSTOLEN TALENTEN en wat er nog zal gaan komen.

Tijdens de zwangerschap worden ons al veel talenten afgepakt zonder dat de moeder of de vader dit bemerkt. Hoe ernstig zijn de gevolgen, voor bepaalde talenten die verboden zijn, er niet ingestampt via allerlei openbaren verbrandingen en martelingen? De moeder weet niet eens dat zij onbewust die angsten doorgeeft aan de vrucht die zij draagt.

Wat te denken aan je eigen verantwoordelijkheid als begin van het wegwerken van talenten? Want iedereen die maar denkt dat hij of zij maar iets te zeggen heeft neemt je verantwoordelijkheid over.

Kijk naar het het gedrag van overheid, kerkelijke leiders, gezondheidswerkers, volwassenen en ga zo maar door. Die lijst is eindeloos. Zolang je maar doet wat een ander je opdraagt en geen eigen invulling er aan geef,t is het goed. Anders vallen er straffen.

Naar mijn mening is dit de omgekeerde wereld zoals die bedoeld was.

De mens heeft een eigen wil en beslissingsmogelijkheid. Die wordt door de huidige maatschappij volledig ondergeschikt maakt aan de eisen van de machthebbers. Luister maar eens naar de raad die een arts u geeft: als u dat of dat niet doet zoals ik dat gezegd heb kan ik als arts de verantwoordelijkheid niet langer nemen voor uw gezondheid. Een ander voorbeeld? Een politieagent: mevrouw of meneer u dient zich aan de wet te houden ook al kost dat iemand zijn gezondheid cq leven. Hoe denkt u over de acties van het leger? Als u deel uitmaakt van het leger bent u op verantwoordelijkheid gebied toch niet meer dan een robot? Of wel soms. U heeft absoluut niets in te brengen en moet het gegeven bevel uitvoeren zoals het is gegeven en als u van de opdracht afwijkt moet u daar een hele goede reden voor geven. Zelfs als u deze keer niet bent gesneuveld, is dat geen goede reden om het gegeven bevel te negeren.

Dus kort en goed hoeveel eigen verantwoordelijkheid mogelijkheden heeft u nog in deze maatschappij? Voor mijn gevoel wordt dat steeds minder met het toenemen van de uit te varen wetten en voorschriften. Als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid zou nemen en zich daar aan zou houden was er geen overheid in de huidige vorm nodig. We hadden dan ook geen bedrijfsleven dat de leefomgeving van de wereldbevolking ten koste van alles, mens of dier, verziekt. Wat zou de wereld er op er voor uit gaan als we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid zouden nemen en daar naar handelen.

Geen regeltjes meer nodig, geen bazen meer, geen bedillerige overheid en ga zo maar door. Wat een vrijheid en dat alleen omdat we onze verantwoordelijkheid nemen. Zoveel effect voor zo weinig moeite. Doet u mee?

Dan beginnen we samen. Maar wel met zijn allen. Ik hoop het heel snel te merken.