Maand: december 2017

Als wij de echte geschiedenis bekijken, was het voor het christendom een groot samenwerkend en samenlevend Europa. Nu zult u zeggen, waren er dan geen oorlogen? Natuurlijk wel, maar die waren zeer lokaal en er gingen misschien een beperkt aantal mensen vechten, wat ook weer een beperkt aantal gewonden en doden gaf. Het was volkomen normaal dat men als woongemeenschap een andere woongemeenschap ondersteunde met voedsel en andere zaken als hier een tekort aan was. Tevens bestond er geen enkele vorm van geld. Wel waren er edelmetalen en edelstenen die als versiersels dienst deden. Het was veel eerder zo dat men er naar streefde om in liederen en ballades te worden herinnerd, dan om veel materialen te verzamelen. Het verenigde Europa uit die tijd strekte zich uit van het huidige Griekenland tot aan de Noordpool en van Ierland tot aan de Oeral. De toenmalige Russische stammen achter de Oeral hadden constant oorlog met elkaar en om hier uit te komen en een stevige tijd, het liefst voor altijd, vrede te hebben, besloot men de doortrekkende groepen van Europese handelaren naar China vragen om een leider te leveren, die hen samen kon brengen en al die onzinnige oorlogen te beëindigen. Dit om met elkaar een florerend land nog beter te maken. Dit was zo een succes dat na het overlijden van de leider er een nieuwe leider uit Europa werd gezocht, compleet met gezin, dit om een zekere vorm van continuering te garanderen. Dit alles bleef tot het moment dat de Romeinen het nodig vonden om de diverse religies binnen te halen met alle ellende die daar mee samenhing. Onderlinge na-ijver, haat en zwartmakerij waren aan de orde van de dag en werden zelfs op straat uitgevochten met de nodige gewonden en doden. Totdat de keizer van Rome het zat was en zich liet overhalen om tot een van de strijdende geloofsgroepen toe te treden om zo een grond te hebben om de rest te verbieden. En daar begon de verdeling van Europa in diverse koninkrijkjes die elkaar steeds meer zwart gingen maken en beoorlogen. Mensen werden steeds meer tegen elkaar opgezet en uiteindelijk was het verenigde Europa een groot oorlogsgebied. En dat alles dank zij de hetze tegen allerhande vormen van dezelfde religie die overal weer anders werd geïnterpreteerd, dus tot oorlog en vijandvorming werd gebruikt. Volksrituelen en volksgebruiken werden tot verboden gebied verklaard en daar stond de doodstraf op. Ook de gezondheidszorg werd tot religieus gebied verklaard waardoor er een groot aantal ‘kruidenvrouwen’ ook wel heksen genoemd en dergelijke mensen werden gemarteld om hun kennis vrij te geven en als uniek van de religies te maken. Toen er voldoende mensen zover waren geïndoctrineerd was het ‘nodig‘ om de rest van Europa dat nog niet “bekeerd” was ook te gaan ‘bekeren’. Dat deed de toenmalige paus door het een ‘heilige’ plicht te maken van de koningen om de noordelijke woongemeenschappen te overhalen op de een of andere wijze, hetzij door missionarissen of door krijgsgeweld. In eerste instantie leek het te lukken met de missionarissen, maar uiteindelijk ging het Karel de Grote (moordenaar) niet snel genoeg en leek het hem ook wel om keizer te worden, zoals beloofd door de paus. Dus zette hij een plan op om de nieuwsgierigheid te gebruiken die deze woongemeenschap eigen was hun wetenschappelijke onderzoekers allemaal tegelijk over te halen of te doden en het gehele noorden te bezetten met geweld. De kruistochten moet men dan ook in het licht zien. We weten allemaal hoe het is afgelopen. Als we nu kijken naar de huidige situatie dreigt deze in een zelfde soort toestand te gaan komen. Wat moet er uit voorkomen? Nu kunnen leren van de Russen in plaats van de Russen van ons. Wat wordt het volgend jaar? Komen we het volgende jaar weer heel door? Of worden er oorlogen gemaakt waar we geen van allen beter van worden? Zullen we nog wel als vrije personen bestaan of worden we allemaal een soort van ondergeschikten (zombies) worden, erger dan nu? En ondergeschikt aan wie en of wat. Ik weet het niet, u wel? Wat dit alles te maken heeft met gezondheid? Wat denkt u van onze geestelijke en lichamelijke gezondheid: volgens ons zelf of volgens de overheid?

Toen ik mijn boek “ontstolen talenten” schreef was ik niet bekend met de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek dat de creativiteit van zowel volwassenen als kinderen heeft gemeten.
Hoe zij dat gemeten hebben is mij niet bekend, maar de uitkomst bevestigd wat ik als basis voor mijn boek heb gebruikt als uitgangspositie. Ik ging er van uit dat we heel veel dingen en mogelijkheden afleren in onze vroege jaren. Dit nu werd bevestigd door dit onderzoek dat was voort gekomen uit een onderzoek naar de mogelijke creativiteit van het personeel binnen NASA. Hieruit bleek dat het zeer hoge percentage van 2% van het vaste personeel creatief was. Hier hebben we het dus over universitair opgeleide mensen. Dit wilde de onderzoekers verder onderzoeken. Want zo’n uitslag was het laatste wat zij verwachten. De grootste verrassing was de uitslag van een zelfde soort test bij 4 tot 5 jarige kleuters. Die scoorden de hoogte die niemand verwacht had van 98%.
Waar waren die 96% verdwenen tussen zeg maar 5 jaar en 40 jaar? Alle mogelijkheden werden onderzocht en de grootste oorzaken van het verdwijnen van de creativiteit was gelegen tussen tijdens de schoolperiode. Bij nadere bestudering van de leerstoffen werd vastgesteld dat er meer werd afgeleerd op school dan aangeleerd. Hoe hoger de opleiding, hoe meer er werd afgeleerd. De leermethoden gaven te zien dat de stof iets in de hersenen tot stand brachten wat eigenlijk niet mocht/nodig was/kon. Tevens is het mijn ervaring dat ouders die veel tijd in hun kinderen steken middels spelletjes en dergelijken, kinderen de gelegenheid geven om hun creativiteit zoveel mogelijk te behouden. Dit geheel is na te lezen in de volgende link: https://ideapod.com/born-creative-geniuses-education-system-dumbs-us-according-nasa-scientists/?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=sciencedump Dit geeft maar weer eens aan dat kennis niet alles is, maar dat creativiteit je verder kan brengen dan kennis. Ik wens u prettige feestdagen en een heel gelukkig en gezond nieuwjaar.

Ik zag laatst een bericht voorbij komen dat het de schuld was van de opa’s en oma’s dat hun kleinkinderen verkeerd eten (junkfood) en rare ideeën hebben. Ook dat die kleinkinderen zaken leerden die op school niet meer onderwezen werden. Te denken valt hierbij aan o.a. staartdelingen, hoofdrekenen en zulke soort dingen die de grootouders op hun scholen nog wel geleerd hebben. Volgens wie hebben zij die slechte eetgewoonten en ideeën? Dat was uitgezocht door een aantal wetenschappers die blijkbaar niets beters te doen hadden. Moeten de grootouders nu in het verdomhoekje geduwd worden nu de BSO (Buiten Schoolse Opvang)bedrijven te weinig te doen krijgen omdat de grootouders dat op zich hebben genomen? Het leven van alledag is zo duur geworden dat de meeste ouders het zich niet meer kunnen permitteren om de kinderen naar de BSO te sturen/brengen omdat dit, ondanks alle ondersteuning, te duur is. Het is voor de grootouders een kwalijke zaak dat de kleinkinderen alleen maar mogen leren wat de overheid bepaald en dat zelf verantwoordelijkheid wordt afgestraft. Ook het leren om ongehoorzaam te zijn en een eigen mening te leren ontwikkelen wordt niet getolereerd. Als ik dit alles zo bekijk denk ik vaak dat we de (klein)kinderen alleen naar school toe moeten sturen/brengen omdat de overheid het nodig vindt dat zij zoveel als mogelijk hun mooie eigenheid kwijtraken en afleren wat het is om een eigen mening te hebben en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. Hoe ver moet dit gaan voor we als (groot)ouders hiertegen gaan protesteren? Moeten we echt de barricaden op om onze waarden en normen, die wij hebben meegekregen van onze (groot)ouders, door te kunnen geven aan onze (klein)kinderen? Nee toch, hè? Mogen wij de waarden en normen die ons zijn gemaakt tot wat we tot op heden waren nog doorgeven? Of wordt er van ons verwacht dat we een soort van zombies worden die alleen maar werken en doen wat er wordt gezegd, zonder dat we een eigen mening mogen hebben? Zegt u het maar. En maak uw eigen plan voor de (klein)kinderen. Succes.