Maand: februari 2018

ALLES KOMT UIT HET NIETS.
Dat klinkt natuurlijk tegenstrijdig met hetgeen wij dagelijks te horen krijgen en alles wat wij geleerd hebben.
Maar laat ik een paar voorbeelden geven.
Waar kwam de eerste fiets vandaan?
Wie maakte de elektriciteit?
Nu kunnen we een aantal namen noemen, maar laten we gewoon eens het proces volgen dat er aan vooraf ging.
Iemand had een idee hoe er iets moest gaan werken om het nog makkelijker of prettiger te maken voor de mensen.
Maar de vraag was dan hoe dat gestalte te geven.
FIETS
In het geval van de fiets was het best wel moeilijk om iets te ontwerpen (creëren) dat ook nog simpel te gebruiken en maken was.
Want de techniek was in die dagen nog lang niet zo ver als nu. En de dagelijkse voorbeelden waren paard en wagen. Wielen waren er al wel, die waren zo grof en zwaar dat alleen daarvoor al minimaal twee mensen nodig waren om ze op te tillen.
En dan nog het frame. Hoe het voor te bewegen?
In eerste instantie werd er gekozen voor een zadel tussen de wielen op zo’n manier dat de berijder met beide voeten op de grond kon komen en al stappend zich voor kon bewegen. De luxe latere uitvoering bevat een heel groot wiel dat via een tweetal trappers, die vast zaten aan dat wiel, kon worden voortbewogen.
Zoals altijd waren er weer mensen die het konden verbeteren, wat leidde tot onze hedendaagse fietsen.
Maar het was het verbeteren van een bestaand ontwerp.
ELEKTRICITEIT
Elektriciteit die was wel bekend als statische elektriciteit, maar hoe het op te wekken en bruikbaar te maken?
Die vorm van elektriciteit was in wezen alleen maar lastig.
Iemand had het idee om er wat mee te gaan doen. Die gedachte kwam uit, net als die van de fiets, zomaar uit het niets op. Ook de uitwerking kwam ook weer uit het niets, want een voorbeeld was er niet.
EN NU?
Wordt het niet eens tijd dat wij beseffen wat voor potentiaal wij in ons hebben?
Wij kunnen de hele wereld naar ons beeld veranderen en op nieuw creëren.
Met andere woorden wij zijn niet afhankelijk van wat voor regeringsleiders dan ook om, als we dat allemaal willen, de aarde naar onze wensen en noden aan te passen.
Dus er een vreedzame samenleving van te maken. Uit het niets kan dat?
Ja, want zaken zoals hiervoor aangegeven kwamen ook op verschillende plekken tegelijk tot stand.

PUBEREN.

Wanneer ga je normaal gesproken puberen?
Is dat met 5 of 6 jaar of met 12 tot 18 jaar?
Dit is een belangrijk onderdeel van het opgroeien als kind.

Het lijkt wel of de jeugd steeds vroeger gaat puberen.
Als ik kijk naar wat die jeugd op school voor leermethoden krijgt opgedrongen kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de gebruikte leermethoden er onder andere op zijn gericht om de jeugd zo vroeg mogelijk aan het puberen te krijgen.
In mijn ogen is het zo dat jongere kinderen makkelijker in het systeem te krijgen zijn dan kinderen van de normale puberleeftijd.

Zie eens wat de jonge kinderen nu al voor dwarse acties ondernemen.
Die horen toch thuis bij oudere kinderen en niet niet bij kinderen van een jaar of acht of zelfs nog jonger?
En dan nog niet in zulke extreme vormen.

Bij natuurvolken puberen de kinderen ook, en dan op de daarbij behorende leeftijd.
Daar gebeuren geen extreme dingen zoals het vernietigen van zaken die van de stam zijn.
Ook mensen worden niet gemolesteerd of onnodig aangevallen.
Het is zelfs in het dagelijkse leven van de stam ingebed dat zij puberen.

Kinderen die niet puberen krijgen daar op latere leeftijd vaak problemen mee in de vorm van het niet kunnen en/of durven weigeren van wat er gevraagd wordt.
Ook het dwingend onderdrukken van de puberale uitingen heeft een traumatische uitwerking op latere leeftijd.
Te denken valt hierbij aan zaken niet durven aan te pakken, want bang voor de eventuele negatieve gevolgen die misschien wel terugkomen naar degene die de actie durft te doen of te nemen.
Diezelfde angstige mensen die het niet durven, zijn wel jaloers op degenen die de beslissing(en) of acties wel nemen en niet zo bang schijnen te zijn voor de eventuele consequenties.

Een ander bijkomende belangrijke werking is dat bange mensen beter doen wat de overheid of andere autoriteit van hen verlangd of eist.

Is dat de reden dat de leermethoden erop zijn gericht om onze schooljeugd zo vroeg mogelijk door de puberleeftijd te jagen?
En die puberale uitingen zo hard mogelijk af te straffen, zodat zij angstig worden voor de autoriteiten?
Als u het weet mag u het zeggen.

Alle mensen zijn gelijkwaardig. Wat houdt dat in?
Dit houdt in dat het niet uitmaakt of je: oud, jong, man, vrouw, volgens de sociale omgeving “normaal” of “geschift” bent.

Gelijkwaardigheid houdt in dat alle inbreng van de leden van de sociale omgeving niet zonder meer weggeschoven mogen worden. Kinderen kunnen vaak hele zinnige oplossingen aandragen waar volwassenen nog niet aan gedacht hebben.

Niemand is meer of minder dan een ander.
Dus een leidinggevend iemand is niet meer dan degene aan wie leiding wordt gegeven.
Er is dus geen persoon die boven een ander staat. Of dit nu man of vrouw is.

Ook de woorden van de ene mens zijn niet van meer belang dan van de ander.
Dit is in de rechtspraak vaak wel zo.
In de religies en met name in het midden oosten, is het woord van een man allesbepalend en telt het woord van een vrouw niet mee.
Dan hebben we het niet eens over het gedrag naar de kinderen.

De kinderen worden vanaf hun geboorte voorgehouden dat hun ouders de regels van de sociale omgeving compleet met ondergeschiktheid van meisjes en vrouwen bijbrengen.
Dit is het grootste en gevaarlijkste sociale gedrag.
Kijk hiervoor bijvoorbeeld naar de grond voor een steniging tot de dood van een vrouw in sommige delen van de wereld. Het woord van de man is daarbij genoeg om een vrouw letterlijk dood te gooien. Dit zonder dat er ooit een rechter aan te pas is geweest.

Ook het uithuwelijken van kleine meisjes is iets wat in alle delen van de wereld gebeurd. Dat het kind hier lichamelijk, emotioneel en geestelijk nog lang niet aan toe is, is voor dit soort stromingen binnen die sociale groepen niet van belang.

Het is mijn mening dat elk mens: oud, jong, man, vrouw, volgens de sociale omgeving “normaal” of “geschift”, het recht heeft om een menswaardig leven te leiden en niet door anderen worden gedwongen om dingen tegen het menszijn te ondergaan.