Maand: september 2018

Aarden.

Hiervoor zijn een groot aantal technieken bruikbaar.
Allereerst de technieken uit de soehma (www.robvanthoor.nl).
Een aantal algemeen bekende technieken zal ik hier kort behandelen.
Ga rustig en ontspannen zitten met beide voeten op de grond, doe de ogen dicht en ga rustig in en uit ademen.
Stel je voor dat uit jouw voeten wortels groeien die doorgroeien tot in het centrum van de aarde.
Als je het idee hebt dit onder controle te hebben kun je over gaan tot het aanbrengen van een soort buis naar het middelpunt van de aarde via het staartbotje van het ruggengraat.
Daarna ga je het gehele lichaam controleren op spanningen.
Laat nu alle spanning via de voeten en de buis de aarde inlopen. En voel daarna dat de plaats waar je zit, jouw plaats is.
Tijdens deze oefeningen kun je de beleving krijgen dat je het vuur van de aarde voelt, dit is een goed teken, maar als het niet gebeurt geen paniek, het is een mogelijkheid.
Hierna kun je voelen dat je contact met de aarde steeds sterker wordt zonder dat dit je in je dagelijkse doen en laten belemmert.
Mensen die moeite hebben met deze oefening, kunnen proberen om dit via de lift methode te bereiken.
Hierbij roept de persoon het gevoel op in een snel opstijgende lift te zitten.
Daardoor gaat het etherisch- of energetisch lichaam ten opzichte van het gewone lichaam iets naar beneden en maakt op die manier een direct contact met de aarde.
Dit heeft in bijna alle gevallen tot gevolg dat de voeten of andere gewrichten in de benen tijdelijk pijnlijk kunnen worden.
Op de meridianen van de benen kunnen tijdelijk enige irritatie- of pijnplekken ontstaan.
Dit is niets verontrustends, maar geeft aan dat de afvoer openingen open gaan.
Dit mag uiteraard niet te lang duren.
Kennis van deze techniek heb je als hulp verstrekkende therapeut minimaal nodig om je werk goed te kunnen doen.

DE VERANTWOORDING VAN DE MENS IN DEZE MATERIE.

Iedere mens is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar handelen en uitspraken.
Vandaar dat er ook een minimum leeftijd is gesteld voor het gaan helpen van mensen en dieren.
De hulpverstrekkende therapeut of arts mag nooit of te nimmer de verantwoordelijkheid van een andere mens overnemen.
Of, zoals velen die dit wel doen, zich verschuilen achter God, helpers, geleidegidsen, de duivel, overheid, wetgeving en/of wazige zaken als “staatsveiligheid” of “terrorisme”.
Want wie kan de zaken die hieruit komen controleren op waarheid?
Dus geen opdrachten geven en dergelijke anders dan in overleg en met toestemming van de mens die behandeld wordt.
Ook het accepteren van opdrachten moet met beleid en verantwoordelijkheid te gebeuren en volkomen duidelijk zijn wat het doel is en de werking,
Waarbij de privacy voorop dient te staan.
Al te makkelijk wordt de verantwoordelijkheid bij anderen neergelegd met alle gevolgen van dien.
Men voelt zich niet meer verantwoordelijk voor de gedane of uit te voeren acties en rommelt maar wat aan zonder rekening te houden met de betrokken mensen en soms de hele mensheid.
Per onderwerp is er onder andere daarom een waarschuwing aangegeven als dat volgens mijn regels nodig is.

dit gaat door tot het gehele originele boek is gepubliceerd.
het originele boek is niet het uit te geven boek laat dat duidelijk zijn want waar blijven mijn inbreng en ervaringen van de laatste jaren als ik dat zou doen?

volgende week het volgende stuk!

INLEIDING.

In de beginperiode van mijn praktijk (1986) ben ik begonnen aan dit boek.
Nog niet gehinderd door ervaring heb ik een ruwe schets van dit boek laten controleren door een speciaal hoogleraar van het toenmalige parapsychologisch instituut van de universiteit van Utrecht.
Toen ik de leden van de universiteit dan ook de ruwe vorm van dit boek voorlegde om het van commentaar en (een stiekem gehoopt) voorwoord te voorzien verwachtte ik geen absoluut verschijn verbod.
Ik heb de ruwe schets ook nooit terug gezien.
De opgegeven reden was dat het te gevaarlijk zou zijn.
Ik heb het verschillende malen geprobeerd, maar de uitgeverijen waren blijkbaar op de hoogte en er kwam elke keer een afwijzing.
Nu is de markt er klaar voor en daarom kun je het resultaat lezen.

Het is bedoeling van dit boek de geïnteresseerden in de ‘paranormale’, ‘kosmische’, ‘boven natuurlijke’, ‘buitenzintuiglijke’, ‘energetische’ of ‘Goddelijke’ krachten in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de in de mens aanwezige krachten en mogelijkheden.
De werkenden op dit terrein wat richtlijnen aan te reiken omtrent hun mogelijkheden en grenzen.
Ik pretendeer niet dat ik hier uitputtend bezig ben geweest.
In mijn praktijk als paranormaal therapeut zijn door mij een aantal technieken ontwikkeld/ herontdekt die met behulp van de hiervoor genoemde krachten hun waarde al meer dan bewezen hebben.
Soms heb ik samen met anderen verschillende mogelijkheden uitgeprobeerd en als het goed ging en nuttig was, toegepast en in ons pakket gedaan.
Mijn principe was altijd: “wat gij niet wilt dat u geschied doe dat ook een ander niet” en behoud het goede.
Een ander principe wat hier is toegepast is: dat de cliënt geen schade wordt gedaan op wat voor wijze dan ook.
Vandaar dat ik veel waarde toe ken aan het begrip privacy en dit als zodanig (misschien tot vervelens toe) heb aangegeven in de tekst.
Alle te bespreken en beschrijven mogelijkheden zijn voor iedereen in min of meerdere mate haalbaar.
Voor de meesten, onder de bewust levende mensen, zullen een aantal van de te behandelen mogelijkheden en krachten gesneden koek zijn en zullen zij die reeds op zichzelf en de familieleden toepassen.
Maar het is nooit verkeerd om kennis te nemen van de rest van de mogelijkheden en krachten.
Ik hoop dat je net zoveel plezier en succes hebt met de voor jou bruikbare mogelijkheden/ krachten als ik had bij het ontdekken en gebruiken ervan in mijn leven.

ik zal wekelijks een deel van de ruwe vorm publiceren.

Ooit, vlak na de tweede wereldoorlog werd de bevolking van Nederland door de politiek, gezamenlijk met de makelaars en recreatieparken eigenaars wijsgemaakt dat als zij hun duur verdiende centen in een recreatiewoning zouden steken als basis voor hun pensioen, zij daar na hun pensionering mochten gaan wonen. Dit om ruimte te maken voor de jongere garde zodat deze in een woning dicht bij hun werk konden gaan wonen. Dit fabeltje ging op, tot er plotseling in 1976, als een duivel uit een doosje, een wet kwam die dat zelfde gebruik maken van die recreatiewoningen verbood. Je mocht er wel vakantie houden, maar niet langer dan een bepaald aantal maanden. En dat met als stok achter de deur een dwangsom van maar liefst € 10.000,= per maand. En dat voor je eigen woning die je had gekocht op advies van diezelfde overheid. Dus we kunnen stellen dat de adviezen van de overheid, die zo te zien gunstig zijn voor de burger, niet te vertrouwen zijn. Eerder zijn zij het tegenover gestelde. Dus niet instinken en ver van wegblijven is hier het ervaringsadvies. Als we dit door zouden trekken naar de andere vlakken, betekend dit dat de overheid er niet is om de burger te beschermen, maar om hem te misleiden en leeg te plukken. En als de burger is leeggeplukt, zadelen ze hem op met een onoplosbare staatsschuld. Voor de jongeren is het een normale zaak dat zij vanaf hun geboorte ingeschreven moeten staan om in aanmerking te komen voor een woning als zij daar oud genoeg voor zijn. Dus men stellen dat we door deze toestanden worden gediscrimineerd en zo stom zijn om ook nog te gaan stemmen op dit soort bewezen onbetrouwbare instituties. We zijn weer terug van vakantie, dus kunnen we ons weer met dit soort zaken bezigheden. Als de politiek had gedaan waarvoor zij is opgericht, was dit niet nodig en hadden wij het paradijs op aarde in Nederland en misschien wel op de gehele aarde.