Maand: november 2018

Luisteren.

Dit is een van de allerbelangrijkste aspecten van ons leven.
Dit kan men nooit goed genoeg of vaak genoeg (maar wel teveel).
Het is daarom zaak dat jij leert goed te luisteren naar de ander, maar in het bijzonder naar jezelf.
Als jij jezelf goed kunt horen, zal het in de praktijk en in je sociale leven alleen maar goed gaan.
Luisteren houdt meer in dan het gebruik maken van je oren.
Ogen, handen kortom ons gehele lichaam is te gebruiken om mee te luisteren.
Voor jou in het contact naar onze medemensen in de praktijk is het van het grootste belang te luisteren naar jouw gevoel.
Als jij dat kunt, is het mogelijk deze vaardigheid over te brengen op anderen.
Waardoor deze een, voor zichzelf, beter leven kan gaan leiden.
Nu kan je weer in harmonie komen met jezelf en de omgeving.
Tevens zal de eventuele relatie verbeteren.
Het kan in het begin vreselijk moeilijk zijn, maar het resultaat is er dan ook naar.
Veel van de hierin besproken technieken zijn gebaseerd op het luisteren naar de eigen ik.
Vandaar dat ik je verwijs naar de oefeningen van de zonnevlecht.
Kijk eens hoe iemand staat, zijn handen gebruikt, het hoofd houdt, je aankijkt, zijn gezichtsuitdrukking is.
Praat hij/zij constant door zonder jou een gelegenheid te geven te reageren of het gesprek te beëindigen.

Gespreksvoering.

Als mens maak je in eerste instantie gebruik van telepathie als foetus en baby en daarna de lichaamstaal en vervolgens het gesproken woord.
De meeste mensen onderschatten de kracht van het woord.
Als je de stem op de juiste manier gebruikt kan het woord een heel sterk therapeutisch middel zijn.
Je lichaamstaal moet dan wel in overeenstemming zijn met je gesproken boodschap.
Het is aan te raden om een aantal lessen in gesprekstechniek te volgen bij je in de buurt.
Dit mede om te voorkomen dat je vragen gaat stellen waarin het antwoord al opgesloten ligt.
Niet dat dit een onoverkomelijk bezwaar hoeft te zijn, maar het kan soms vervelend zijn als blijkt dat de ander antwoorden geeft die jij aangeeft en zelf andere antwoorden zou willen geven dat dichter bij zijn/haar gevoel ligt.
Probeer zoveel mogelijk de ander z’n verhaal te laten vertellen en niet jouw verhaal daarvan maken door de verkeerde of premature vragen; hoe goed bedoelt ook, dat kan altijd nog.
Ook kan je de ander te snel bepaalde uitspraken ontlokken waar deze nog helemaal niet aan toe is.
Dit is een van de nadelen van het “achter” de vragen en antwoorden te kunnen kijken.
Vaak is het voldoende als de mensen die bij je komen hun hele verhaal kwijt kunnen zonder dat het gevolgen kan hebben voor hun privé leven.
De dokter en andere ‘regulier’ werkenden hebben hier geen tijd meer voor, terwijl dit in veel gevallen voldoende is om kwalen te voorkomen of sneller te verhelpen.

Hoe leer ik omgaan met mijn krachten.

Om te leren omgaan met en te ontdekken wat jouw speciale krachten zijn, zijn de serie volgende oefeningen opgezet.
Ga allereerst de oefeningen, zoals die hiervoor al beschreven zijn, doen.
Nu ga je in de handen wrijven zoals je dat doet als je koude handen hebt.
Als de handen genoeg warm en opgeladen zijn stop je met wrijven en laten je de handen waar ze zijn; dus tegen elkaar.
Je zult merken dat als je niet op je handen geconcentreerd blijft, deze uit elkaar gaan.
Dit kun je slechts met enige moeite weer ongedaan maken.
Als je dit laat gebeuren kun je ervaren hoeveel energie je tot je beschikking hebt voor het helpen van jezelf en anderen natuurlijk.
Door je ogen anders in te stellen (zoals met aura’s zien) kun je ook de energie tussen je handen gaan zien.
Deze energie kun je nu gaan richten, gewoon door je aandacht ergens op te richten en te willen dat er een energiestroom op gang komt tussen je handen en het bedoelde lichaamsdeel, object of persoon.
Door deze energiestroom te bekijken kun je vaststellen wat voor dingen je allemaal met deze energie kunt doen.
De verschillende kleuren en gevoelens kunnen je vertellen wat voor zaken er in het pakket zitten.
Het is wel van groot belang dat je goed controleert dat het de energie is die van buiten je komt en niet jouw eigen energie die je gebruikt om anderen te helpen, want dan ben je bezig met roofbouw op jezelf, zoals vaak bij ongeoefenden gebeurd en dan tot vreemde klachten en ziekten leidt.
Dus ook hier: leer je grenzen kennen.

Aannemen.

Voor heel veel mensen is het moeilijk om iets positiefs, zoals o.a. Liefde, aan te nemen.
De beste manier om te leren aannemen is je hiervoor bewust selectief open te stellen.
Durven toe te laten dat iemand anders je warmte geeft, dat zomaar iemand van je kan houden, op een niet eisende manier.
Deze vorm van aanpakken is nodig om de activering van het zelf helend vermogen van de mens weer op gang te brengen.
De beste manier om de echte liefde weer aan te kunnen nemen en toe te laten is je te openen op het gebied van ontvangen en alle positieve gaven te accepteren zonder die automatische gedachte dat er wel weer iets terugverwacht zal worden.
Als voorbeeld:
Heel veel huwelijken worden nog steeds op een eisende manier aangegaan.
Ik bedoel hiermee op de navolgende (vaak) onbewuste manier:
hier heb je mijn problemen en ik houd van je zolang je bezig bent met ze op te lossen.
Heb je ze opgelost dan gaan we zien of we nog samen kunnen blijven en van elkaar houden.
Dat dit geen houden van is en niet hoeft te worden aangenomen hoeft niet te worden uitgelegd. Het probleem is dat het slecht te herkennen is.

zou je ons willen helpen met een onderzoek voor een boek?
graag.
via de volgende link kun je je mening over dit onderwerp geven.
wij zien het graag tegemoet.
bij voorbaat dank voor je moeite.

https://goo.gl/forms/duqfgEXfPrWq4Eab2

Verschillen in energie.

In aansluiting op het voren gaande is het niet alleen mijn mening dat de Oosterse ontspanningsmethoden zeer goede methoden zijn, maar dat de opgewekte energieën wel Oosters georiënteerd zijn en dus voor ons Europeanen eerst omgezet moeten worden naar de hier bruikbare energie.
Dit komt door de totaal andere levensstijl en maatschappijvisie die er achter steekt.
De mensen in het Oosten zijn geboren en opgevoed in een maatschappij die is gebaseerd op geestelijke waarden.
De Europese mensen (wij dus) zijn geboren en opgevoed in een wereld die gebaseerd is op het materialisme en de daaruit voort vloeiende waarden en normen.
Nog verder naar het westen de Angelsaksische landen en de USA gaan nog steeds verder in het materialistische levenspatroon.
Deze verschillen fundamenteel van elkaar en dat de daarbij behorende opgewekte energieën van de ene maatschappij niet zonder meer inpasbaar zijn in de andere maatschappij zal nu ook duidelijk zijn.
Vandaar dat ik vind dat de Oosterse ontspanningsmethoden en de in de USA ontwikkelde methoden een goede aanzet zijn geweest tot een ingang naar de noodzaak om te ontspannen, maar dat het nu tijd is voor een goede en verantwoorde ontspanningsmethode op Europese basis zoals in de soehma.
De soehma is zonder energieverlies direct in te zetten en is afgestemd op de Europese manier van denken en beleven met name omdat dit speciaal voor Europa is ontworpen.
Voor verdere energieën en een uitgebreidere besprekingen hierover verwijs ik naar de hoofdstukken hierover verder op in dit boek.

Meditatie.

Hier zijn een uitgebreid scala van mogelijkheden.
Zie o.a. soehma om te oefenen
Veelal is het zo dat een voor jou prettige en rustgevende plek al voldoende is om tot meditatie te komen.
Meditatie is niet meer en niet minder dan het tot rust komen van de geest.
Hoe dat gebeurt is van minder belang.
Voorbeelden geven misschien meer inzicht dan een omschrijving van de techniek.
• Voor de een is een ritje met de fiets of wandeling in het bos of op de hei al meditatie,
• Voor de volgende een tijdje rustig zitten op de bank;
• Weer een ander zal een dagje vissen als meditatie ervaren, terwijl tekenen, schilderen, andere ontspanningen zoals hardlopen, sporten of musiceren ook tot de meditatie gerekend kunnen worden.
• Dit is natuurlijk tot bijna in het oneindige uit te breiden met voorbeelden.
In wezen is het een soort van zelfhypnose die de nodige ontspanning en rust brengt.

Wat kun je doen met meditatie?.

Deze techniek is bruikbaar om je voor te bereiden op de dag, nacht of lekker alle spanning van de afgelopen dag(en) van je af te laten vallen.
Of gewoon omdat je vindt dat je het nodig hebt.
Tevens is het de ervaring dat het de gezondheid, zowel de geestelijke als de lichamelijke, een goede en stevige stoot in de goede richting kan geven.
Er zijn diverse stadia van meditatie.
De hierboven vermelde vormen zijn de typen die vaak onbewust door heel veel mensen al gebruikt worden.
Dan zijn er de vormen van meditatie die tijdens de diverse Oosterse ontspanningsoefeningen worden toegepast.
Zie ook soehma voor de Europese varianten.
Verder de diepe meditatie die in wezen neer komt op een diepere vorm van zelfhypnose. Hieronder vallen de wat verder gevorderde vormen van Zen, soehma en dergelijken.