Maand: december 2018

Toekomsten zien.

Iedereen heeft de keuze uit verschillende toekomsten.

De toekomst is vergelijkbaar met een groot drie dimensionaal spinnenweb in de vorm van een bol.

Waarbij jij altijd in het centrum zit.

Alles is mogelijk, mits je bereid bent je toekomst te veranderen door beslissingen te nemen of niet.

Elke beslissing, hoe klein en onbeduidend ook, verandert de toekomst in een andere toekomst.

Neem je geen beslissing, dan ga je gewoon rechtdoor en bij de volgende splitsing word je weer geconfronteerd met dezelfde vraag.

Elke keer wat dringender.

Net zo lang tot je een beslissing hebt genomen die niet rechtdoor gaat of komt te overlijden.

Om een goede beslissing te kunnen nemen is het nodig/mogelijk in de toekomsten te gaan kijken.

Dit kun je bereiken door je ogen te sluiten en het bewustzijnsniveau te verlagen/verhogen, je te verplaatsen naar morgen en de eventuele verdere toekomst.

Waarbij je diverse toekomsten kan zien door een virtuele beslissing te nemen en naar de toekomst te gaan, regelmatig terug te komen naar het hier en nu, vervolgens weer via een andere virtuele beslissing naar een hierbij behorende toekomst te gaan.

Iedereen heeft een rode draad van alle mogelijke toekomsten in zich.

Je hoeft je alleen maar bewust te worden van het gegeven dat die rode draad er is en dat je deze in de toekomst net zo duidelijk kan zien als het verleden.

Omdat de toekomst nog niet ingevuld is, is het mogelijk deze te veranderen binnen de grenzen die door je rode draad worden aangegeven.

Daarvoor moet je dan wel een beslissing kunnen nemen.

Welke beslissing, dat kan je zelf uitzoeken als je de uitkomsten kan inschatten door naar de toekomsten te kijken na de diverse beslissingen.

Tip:

Hou de uitslagen van de diverse beslissingen uitgebreid bij in een schrift, ook de beslissingen die niet worden genomen maar waar wel de uitkomsten zijn voorzien, zodat je meer ervaring op kunt doen in het zien van die uitkomsten.

Respect voor de privacy.

Anderen voelen.

 Datgene wat verliefden beweren, dat zij de ander kunnen voelen op afstand, is zonder meer waar.

 Je kunt de ander voelen, zeker als je de ander kent en warme gevoelens voor deze persoon koestert.

 Hiervoor ga je naar de zonnevlecht.

Dit kun je bereiken door je voor te stellen dat het bewustzijn zich concentreer tin de zonnevlecht.

Van dit punt uit maak je dan een soort slang die je naar die ander richt en zo contact maakt met de zonnevlecht van de ander.

Daarna kun je toegang krijgen tot o.a. het dagelijks bewustzijn van de ander.

Uiteraard slechts met toestemming van die ander.

Dit houdt meestal in dat je de ander kan voelen, meer niet en in sommige gevallen zijn uitgebreide gesprekken op deze manier mogelijk.

Het kan gezien worden als een soort van telefoonverbinding, opnemen of laten bellen.

Als iemand op deze wijze contact zoekt kun je de ander ook afwijzen.

Alleen met toestemming van de ander doen.

Hoe vaak gebeurd het niet dat je in de winkel of onderweg naar huis ineens iets koopt wat niet op het lijstje staat of in een opwelling koopt en waar de partner bij thuiskomt erg blij mee is.

Het is dus een betrekkelijk veilige manier om het contact tussen familie en geliefde tot stand te brengen en te behouden.

Denk aan het respect van de privacy.

Loslaten anderen.

Voor de meeste mensen is het vreselijk moeilijk anderen, zoals kinderen en ouders, los te laten en hun eigen leven te laten leven.
In wezen komt het hier op neer dat men niet in de steek gelaten wil worden door mensen waar men om geeft.
Een enkele keer komt het voort uit jaloezie. Zo van: ik niet dan jullie ook niet!
Dat men door dit gedrag de ander omknelt en zo de relatie met die ander onmogelijk maakt, komt niet bij deze mensen op.
De hulpmethode moet er dus op gericht zijn dat deze persoon in gaat zien dat je met de ander alleen een goede relatie kan onderhouden als je hem/haar los durft te laten.
De ander zien als een volwaardig persoon die zijn/haar boontjes best zelf kan doppen en recht heeft op een zelfstandig belevingsleven, waarin stukken zijn waar de ouder of partner niets over te zeggen heeft. En ook niets van af hoeft te weten.
In een goede relatie wordt het vrijwillig gedeeld.
De beste relaties bestaan uit zelfstandige deelnemers, die, vanuit die zelfstandigheid, vrijwillig deelnemen aan die relatie en niet vanuit een gedwongen positie omdat zij toevallig de ouders, kinderen, of de partner zijn van….
Hierbij dient de verantwoordelijkheid van iedere persoon binnen die relatie gegarandeerd te zijn.
Jong of oud, uiteraard gerelateerd aan de leeftijd.
Van volwassenen gaat men uit van voldoende verantwoordelijkheidsbesef.
Bij jongeren tot een bepaalde leeftijd kan men nog geen echt volwassen inbreng verwachten, maar toch wel een inbreng die aan de leeftijd getoetst kan worden, met soms frisse ideeën.
Dit houdt onder meer in dat een neen ook bij jongeren wel een echt neen is. En niet een neen omdat zij geen zin hebben.
Wederzijds respect is een van de belangrijkste pijlers van een goede relatie.
Zorg dat de winden van de intermenselijke relatie tussen de deelnemers kunnen blijven waaien.
De meeste mensen hebben verbindingen op energetisch niveau met een groot aantal mensen.
De sterkste verbindingen liggen in het familie vlak. Ouders, kinderen, broers, zusters, partner, ooms, tantes, en grootouders.
Soms vormen deze verbindingen een gevaar.
Bijvoorbeeld door een ernstige zieke die bij een familielid of andere persoon die op ziekenvisite komt die niet voldoende is afgesloten teveel aan energie weg haalt en er zo voor zorgt dat de andere(n) ook ziek wordt.
Dit gebeurt overigens zonder dat ze zich hiervan bewust zijn.
Op die manier ontstaan vaak familiegerelateerde ziekten.
De personen met dit soort moeilijkheden zijn vaak vreselijk onzeker en zoeken hun zekerheid buiten zichzelf.
Vandaar dat veel hulpzoekenden min of meer verliefd worden op de therapeut die hen de weg wijzen.
Daarom verwijs ik hier dan ook naar het hoofdstuk over het verkrijgen van zelfvertrouwen en kennismaken met de eigen ik.
Respect en eerbiedigen van de privacy.