Maand: februari 2019

februari 2, 2019 rvanthoor 1 comment

Waardebepalingen van bijdragen aan de maatschappij. Door het ontbreken van de moderne vorm van waardebepaling van alle acties in geld werd er in die tijd geen waarde aan wat dan ook toegekend. Alle acties die werden gedaan, klein of groot, waren even belangrijk, zolang zij ten gunste van de maatschappij waren en niet schadelijk. Begrippen…