januari 27, 2017 rvanthoor No comments exist

De bedoeling van dit boek is de werkenden in de ‘paranormale’, ‘kosmische’, ‘boven natuurlijke’, energetische, ‘buitenzintuiglijke’ of Numineuze krachten in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de basis van de in elke mens aanwezige krachten, mogelijkheden en een aantal technieken. In het beginperiode van mijn praktijk ben ik begonnen met dit boek omdat…