De bedoeling van dit boek is de werkenden in de
‘paranormale’, ‘kosmische’, ‘boven natuurlijke’,
energetische, ‘buitenzintuiglijke’ of Numineuze krachten
in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de basis
van de in elke mens aanwezige krachten, mogelijkheden
en een aantal technieken.
In het beginperiode van mijn praktijk ben ik begonnen
met dit boek omdat ik vond dat er een goed en gedegen
studieboek moest komen op dit terrein en het beste van
mijn beginnersfouten kon leren en dat opschrijven.
Nog niet gehinderd door ervaring heb ik een ruwe
schets van dit boek laten lezen door een speciaal
hoogleraar van het toenmalige parapsychologisch
instituut van de universiteit van Utrecht. Ik hoopte op
ter zake kundig commentaar en stiekem op een
voorwoord van deze hoogleraar.
Wie schets mijn verbazing toen ik een briefje kreeg met
daarop een verschijningsverbod.
De ruwe schets heb ik nooit weer gezien en alle
pogingen om het uit te laten geven toen liepen op niets
uit. Nu zijn we een flinke tijd verder en kan het naar
mijn mening wel uitgegeven worden.
Het vasthouden aan de wetenschap, zoals het instituut
deed, was eigenlijk het vasthouden aan het oude
systeem van meten en vast kunnen houden. Dat is de
zekere manier dat je geen millimeter verder komt ook al
lijkt dat wel zo.


ISBN 9789491591037
166 pagina’s, ingenaaid € 19,50

verkrijgbaar via de boekhandel

Voor informatie per e-mail: info@conferent.nl