Het is bedoeling van dit boek de geïnteresseerden in de ‘paranormale’,
‘kosmische’, ‘boven natuurlijke’, ‘buitenzintuiglijke’, ‘energetische’
of Numineuze (=Goddelijke), krachten in de gelegenheid te stellen
kennis te nemen van de in de kinderen aanwezige krachten en
mogelijkheden.
Hier wordt iedereen mee geboren, met andere woorden dit is zijn
geboorte recht om daar gebruik van te maken.
Deze mogelijkheden hoort bij hem net als: zijn hart, longen, spieren
en andere lichaamsdelen.
Ik pretendeer niet dat ik hier uitputtend bezig ben.
In mijn praktijk als paranormaal therapeut zijn door mij een groot
aantal talenten van de mens herontdekt die hun waarde al meer dan
bewezen hebben.
Soms heb ik samen met anderen de verschillende talenten uitgeprobeerd,
als het goed ging en nuttig was, toegepast en in ons pakket gedaan.
Mijn principe was altijd: “wat gij niet wilt dat u geschied doe dat
ook een ander niet” en behoud het goede.
Vandaar dat ik veel waarde toe ken aan het begrip privacy en dit als
zodanig heb aangegeven in de tekst om extra aandacht te vragen
hiervoor.
Alle te bespreken en beschrijven talenten zijn voor iedereen in min of
meerdere mate haalbaar.
Voor de meesten onder de bewust levende mensen zullen een aantal van
de te behandelen talenten en krachten gesneden koek zijn en zullen zij
die reeds op zichzelf en de familieleden toepassen.
Maar het is nooit verkeerd om kennis te nemen van de rest van de
talenten, krachten en hun mogelijkheden.
Bij de opvoeding van onze kinderen proberen wij het zo goed mogelijk te doen.
De hier beschreven talenten zijn door de overheid en vele religies min
of meer verboden of in de ban gedaan.
Wij worden als ouders geacht dit soort talenten al vanaf de conceptie
te verboden en eventueel af te leren.
Maar dank zij het feit dat steeds meer ouders ‘wakker’ worden, is het
mogelijk en nodig om een leidraad te hebben die aangeeft wat voor
talenten er in principe in onze kinderen aanwezig zijn en hoe die te
behouden.
Ik hoop dat je net zoveel plezier en succes hebt met de voor jou
bruikbare talenten en krachten om je kinderen bij te staan in het
leven, hun talenten te ontdekken en toe te passen als ik had bij het
ontdekken en gebruiken ervan in mijn leven.
Het is mijn mening dat we nog veel meer mogelijkheden vrij kunnen
maken als we al vanaf de
conceptie al de gelegenheid krijgen om gebruik te maken en leren om te
gaan met onze talenten.

ISBN 9789491591082
240 pagina’s, ingenaaid € 22,50

verkrijgbaar via de boekhandel

Voor informatie of bestellingen per e-mail: info@conferent.nl