Wat is SOEHMA?
SOEHMA is een ontspanningstechniek die via de aarding, ademhaling,
geluiden maken en bewegen volgens een bepaald systeem werkt, het is
voor iedereen persoonlijk aan te passen zonder allerhande moeilijke
toestanden .
In Europa is het evenwicht tussen lichaam en geest de bepalende factor die de mate van ontspanning aangeeft.
Beiden hebben evenveel invloed in ons leven en zijn even belangrijk voor ons.

In de SOEHMA wordt er in eerste instantie een evenwicht opgewekt
tussen lichaam en geest om te zorgen dat er geen onbalans ontstaat.
En de mens het maximale uit de ontspanning, ademhaling, geluiden,
aarding, beweging haalt en dat zonder dwang of onbalans tussen lichaam
en geest.
De toestand van de mens die de oefeningen doet, bepaalt of er naar de
ene kant of de andere kant meer ontspanning moet worden toegepast.
De mens merkt zelf welke kant van zijn persoonlijkheid aandacht nodig heeft.
Dus heeft hij/zij ook geen groep nodig om gezamenlijk in een strak
programma van oefeningen te doen, ongeacht wat de toestand is van de
mens.
Dit is wat er in zowel de Oosterse als in de Westerse methoden gebeurd.

En niet de wijze waarop dat bij de navolgende manieren gebeurt:

In de Oosterse ontspanningstechnieken ligt de basis bij het lichaam
die de grens en bepalende factor is van de mate van ontspanning
aangeeft door de geest te dwingen. (lichaam over geest).

In de Westerse ontspanningstechniek ligt de nadruk bij het denken als
bepalende factor die de mate van ontspanning aangeeft door het
lichaam te dwingen. (geest over lichaam).

In de SOEHMA wordt zonder veel moeite zowel lichamelijk als geestelijk
een evenwicht bereikt die zorgt dat de lichamelijke en geestelijke
gezondheid een zeer positief niveau bereikt.
Dit door de simpele en makkelijk uit te voeren oefeningen.
Die ook nog een keer strikt persoonlijk zijn samen te stellen.

Runen yoga, zoals je soehma ook kunt noemen, is een oeroude vorm van
dans, gymnastiek, ontspanning, ademhalingstechniek en concentratie in
een.
De mensen in de Europese geschiedenis gebruikten die om gedurende de
dag weer in evenwicht te komen met zich zelf en de hen omringende
zaken.
Wat de schrijver gedaan heeft, is de soehma in een modern jasje
gestoken en uitgeprobeerd.
Het werkt boven verwachting, dus het advies is: ga het doen, u wordt
er alleen maar beter van.
Soehma is de verbinding tussen Oost en West.
Tussen geest en materie.
Wij zijn gelukkig in de afgelopen decennia op zoek gegaan naar het
spirituele door zaken als yoga, tai chi, etc.
Het wordt nu tijd om deze twee stromen samen en in harmonie te brengen.
Het middel daarvoor is gevonden in een vorm van oefeningen. Het is
gemoderniseerd en aangepast aan de hedendaagse maatschappelijke
gewoonten en mogelijkheden.
Maar om een evenwicht te kunnen vinden moeten we wel de grenzen kennen
en weten te vinden.
Dit proces is nu al terug te vinden in onze dagelijkse maatschappij.
Dit is geen goed praten van extremisme, maar meer een constateren als
gevolg van de situatie over de gehele wereld.
Ook de kerken zijn zoekend naar een vorm van harmonie tussen het
materiële en het spirituele.
Dit, de soehma, kan daar een helpende hand reiken.
Want soehma is niet volgens een kerk of geloof, maar meer een
onpartijdig hulpmiddel dat helpt bij het zoeken.
Het zoeken naar evenwicht en harmonie.
Een van de stappen in de evolutie van de mens en de rest van de wereld.
Bedenk wel: hoe groter de stap van de mensheid in de evolutie, hoe
groter de tegenstellingen.
Zie op dit moment maar het extremisme.
Vanuit de meer behoudende groeperingen zal dit hulpmiddel, net als
yoga etc., in het begin worden veroordeeld.
Maar veranderingen zijn nooit tegen te houden.
De mensheid zal altijd blijven groeien en/of evolueren.
Gebeurt dit niet dan zal de mens als soort uitsterven.
Evolutie of groei is daarom een garantie om als soort een toekomst te
hebben en het streven naar een toekomst heeft daarom de evolutie
nodig.
De mens is en blijft op zoek naar veranderingen en verbeteringen.
En net als in de natuur worden hulpmiddelen als yoga e.d., maar ook
dit hulpmiddel (soehma) op den duur achterhaald door het volgende
hulpmiddel.
Dit wijst op een gezonde evolutie/groei en is noodzakelijk voor het
voortbestaan van ons mensenras.
Zoals gezegd, blijven hangen in een bepaalde fase van de
evolutie/groei betekent een zekere dood als mensheid.

 

ISBN 9789491591099
96 pagina’s, ringband € 19,50
 
verkrijgbaar via de boekhandel 

Voor informatie of bestellingen per e-mail: info@conferent.nl