droom

januari 18, 2020 rvanthoor No comments exist

Zo nu en dan heb ik wel eens wat wilde dromen. De wildste tot nu toe vind ik de volgende:

stel dat we oneindig ver weg konden kijken en er plotseling achter komen dat we een onderdeel zijn van een reusachtige molecuul. Waar maakt die molecuul dan weer deel van uit?

Van een onvoorstelbaar grote eenheid?

En wat is die eenheid dan wel en waar maakt die dan weer deel van uit?

Bestaat er een nog grotere eenheid of gaat dit door tot in het oneindige?

Stel het maakt deel uit van een levend wezen, wat gebeurt er als dit wezen sterft?

Sterven alle werelden die deel uitmaken van dit wezen mee?

Nu heb ik het over groter maar ga eens de andere kant op. Dus kleiner.

Stel dat een van die kleinere zonnestelsels explodeert dank zij een atoomoorlog die zo groot is dat er een flink aantal zonnestelsels mee gaan.

Wat dan? Kankercellen?

Ontstekingen?

Wie het weet mag het zeggen.

Ik droom het alleen maar.

Maar laten we eens uitgaan van dit gegeven: wat is dan het effect van al die industriële en materiële onzin en winstzoekende grootkapitalisten voor ons en de andere werkelijkheden zoals hierboven omschreven?

Is het niet veel zinniger om de natuur te gebruiken waarvoor de natuur bedoeld is en al die chemische, kunstmatige artikelen, bestrijdingsmiddelen en zogenaamde voedingsmiddelen verder laten voor wat ze zijn en ze niet meer gebruiken?

Want zou er op die onnatuurlijke artikelen wel leven zijn?

Of zijn ze, zoals bedoeld, levenloos?

Wie het weet mag het zeggen.

Stel dat ze niet levenloos zijn wat is hun effect op andere wezens in dezelfde en andere zonnestelsels?

Dit houd dus een veel grotere verantwoordelijkheid in dan alleen onze wereld voor het ontwikkelen van diverse stoffen.

Tot zover mijn droom hierover.

Heeft u ook wel eens zo een droom? Deel hem!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *