wat gebeurt er met onze creativiteit?

december 24, 2017 rvanthoor No comments exist

Toen ik mijn boek “ontstolen talenten” schreef was ik niet bekend met de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek dat de creativiteit van zowel volwassenen als kinderen heeft gemeten.
Hoe zij dat gemeten hebben is mij niet bekend, maar de uitkomst bevestigd wat ik als basis voor mijn boek heb gebruikt als uitgangspositie. Ik ging er van uit dat we heel veel dingen en mogelijkheden afleren in onze vroege jaren. Dit nu werd bevestigd door dit onderzoek dat was voort gekomen uit een onderzoek naar de mogelijke creativiteit van het personeel binnen NASA. Hieruit bleek dat het zeer hoge percentage van 2% van het vaste personeel creatief was. Hier hebben we het dus over universitair opgeleide mensen. Dit wilde de onderzoekers verder onderzoeken. Want zo’n uitslag was het laatste wat zij verwachten. De grootste verrassing was de uitslag van een zelfde soort test bij 4 tot 5 jarige kleuters. Die scoorden de hoogte die niemand verwacht had van 98%.
Waar waren die 96% verdwenen tussen zeg maar 5 jaar en 40 jaar? Alle mogelijkheden werden onderzocht en de grootste oorzaken van het verdwijnen van de creativiteit was gelegen tussen tijdens de schoolperiode. Bij nadere bestudering van de leerstoffen werd vastgesteld dat er meer werd afgeleerd op school dan aangeleerd. Hoe hoger de opleiding, hoe meer er werd afgeleerd. De leermethoden gaven te zien dat de stof iets in de hersenen tot stand brachten wat eigenlijk niet mocht/nodig was/kon. Tevens is het mijn ervaring dat ouders die veel tijd in hun kinderen steken middels spelletjes en dergelijken, kinderen de gelegenheid geven om hun creativiteit zoveel mogelijk te behouden. Dit geheel is na te lezen in de volgende link: https://ideapod.com/born-creative-geniuses-education-system-dumbs-us-according-nasa-scientists/?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=sciencedump Dit geeft maar weer eens aan dat kennis niet alles is, maar dat creativiteit je verder kan brengen dan kennis. Ik wens u prettige feestdagen en een heel gelukkig en gezond nieuwjaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *