HANDBOEK VOOR ENERGETISCHE PRAKTIJK

januari 27, 2017 rvanthoor No comments exist

De bedoeling van dit boek is de werkenden in de ‘paranormale’, ‘kosmische’, ‘boven natuurlijke’, energetische, ‘buitenzintuiglijke’ of Numineuze krachten in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de basis van de in elke mens aanwezige krachten, mogelijkheden en een aantal technieken.

In het beginperiode van mijn praktijk ben ik begonnen met dit boek omdat ik vond dat er een goed en gedegen studieboek moest komen op dit terrein en het beste van mijn beginnersfouten kon leren en dat opschrijven.

Nog niet gehinderd door ervaring heb ik een ruwe schets van dit boek laten lezen door een speciaal hoogleraar van het toenmalige parapsychologisch instituut van de universiteit van Utrecht. Ik hoopte op ter zake kundig commentaar en stiekem op een voorwoord van deze hoogleraar.
Wie schets mijn verbazing toen ik een briefje kreeg met daarop een verschijningsverbod.
De ruwe schets heb ik nooit weer gezien en alle pogingen om het uit te laten geven toen liepen op niets uit. Nu zijn we een flinke tijd verder en kan het naar mijn mening wel uitgegeven worden.
Het vasthouden aan de wetenschap, zoals het instituut deed, was eigenlijk het vasthouden aan het oude systeem van meten en vast kunnen houden. Dat is de zekere manier dat je geen millimeter verder komt ook al lijkt dat wel zo.
Denk hierbij aan het feit dat toen er een satelliet buiten ons zonnestelsel kwam deze plotseling een niet te verklaren versnelling kreeg die normaal gesproken niet mogelijk was, terwijl ook de tijd aangeving veranderde.
Dus we kunnen hier wel denken dat we alles kunnen onderzoeken, maar er blijken zaken te zijn die niet te verklaren zijn.

In mijn praktijk als paranormaal therapeut, die ik sinds 1984 voerde en nu op speciaal verzoek nog wel eens uitoefen, zijn door mij een aantal technieken ontwikkeld of herontdekt die met hulp van deze krachten in het gebruik hun waarde al meer dan bewezen hebben.
Het zijn toevoegingen aan de technieken die anderen misschien ook hebben ontwikkeld, dus beweer ik niet uitputtend te zijn.
Soms heb ik samen met anderen verschillende mogelijkheden uitgeprobeerd.

Mijn principe was en is nog steeds altijd: wat gij niet wilt dat u geschied doe dat ook een ander niet en onderzoek alles en behoud het goede.
Vandaar dat ik veel waarde toe ken aan het begrip privacy en dit als zodanig heb aangegeven in de tekst.

Voor de meesten onder de bewust levende mensen zullen een aantal van de te behandelen mogelijkheden en krachten gesneden koek zijn.
Maar het is nooit verkeerd om kennis te nemen van de rest van de mogelijkheden en krachten.

Ik hoop dat je net zoveel plezier en succes hebt met de voor jou bruikbare mogelijkheden of krachten als ik had bij het ontdekken en gebruiken ervan in mijn leven en praktijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *