Mogelijkheden van de mens op extrazintuiglijk en energetisch gebied

september 15, 2018 rvanthoor No comments exist

INLEIDING.

In de beginperiode van mijn praktijk (1986) ben ik begonnen aan dit boek.
Nog niet gehinderd door ervaring heb ik een ruwe schets van dit boek laten controleren door een speciaal hoogleraar van het toenmalige parapsychologisch instituut van de universiteit van Utrecht.
Toen ik de leden van de universiteit dan ook de ruwe vorm van dit boek voorlegde om het van commentaar en (een stiekem gehoopt) voorwoord te voorzien verwachtte ik geen absoluut verschijn verbod.
Ik heb de ruwe schets ook nooit terug gezien.
De opgegeven reden was dat het te gevaarlijk zou zijn.
Ik heb het verschillende malen geprobeerd, maar de uitgeverijen waren blijkbaar op de hoogte en er kwam elke keer een afwijzing.
Nu is de markt er klaar voor en daarom kun je het resultaat lezen.

Het is bedoeling van dit boek de geïnteresseerden in de ‘paranormale’, ‘kosmische’, ‘boven natuurlijke’, ‘buitenzintuiglijke’, ‘energetische’ of ‘Goddelijke’ krachten in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de in de mens aanwezige krachten en mogelijkheden.
De werkenden op dit terrein wat richtlijnen aan te reiken omtrent hun mogelijkheden en grenzen.
Ik pretendeer niet dat ik hier uitputtend bezig ben geweest.
In mijn praktijk als paranormaal therapeut zijn door mij een aantal technieken ontwikkeld/ herontdekt die met behulp van de hiervoor genoemde krachten hun waarde al meer dan bewezen hebben.
Soms heb ik samen met anderen verschillende mogelijkheden uitgeprobeerd en als het goed ging en nuttig was, toegepast en in ons pakket gedaan.
Mijn principe was altijd: “wat gij niet wilt dat u geschied doe dat ook een ander niet” en behoud het goede.
Een ander principe wat hier is toegepast is: dat de cliënt geen schade wordt gedaan op wat voor wijze dan ook.
Vandaar dat ik veel waarde toe ken aan het begrip privacy en dit als zodanig (misschien tot vervelens toe) heb aangegeven in de tekst.
Alle te bespreken en beschrijven mogelijkheden zijn voor iedereen in min of meerdere mate haalbaar.
Voor de meesten, onder de bewust levende mensen, zullen een aantal van de te behandelen mogelijkheden en krachten gesneden koek zijn en zullen zij die reeds op zichzelf en de familieleden toepassen.
Maar het is nooit verkeerd om kennis te nemen van de rest van de mogelijkheden en krachten.
Ik hoop dat je net zoveel plezier en succes hebt met de voor jou bruikbare mogelijkheden/ krachten als ik had bij het ontdekken en gebruiken ervan in mijn leven.

ik zal wekelijks een deel van de ruwe vorm publiceren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *