Verschillen in energie.

november 8, 2018 rvanthoor No comments exist

Verschillen in energie.

In aansluiting op het voren gaande is het niet alleen mijn mening dat de Oosterse ontspanningsmethoden zeer goede methoden zijn, maar dat de opgewekte energieën wel Oosters georiënteerd zijn en dus voor ons Europeanen eerst omgezet moeten worden naar de hier bruikbare energie.
Dit komt door de totaal andere levensstijl en maatschappijvisie die er achter steekt.
De mensen in het Oosten zijn geboren en opgevoed in een maatschappij die is gebaseerd op geestelijke waarden.
De Europese mensen (wij dus) zijn geboren en opgevoed in een wereld die gebaseerd is op het materialisme en de daaruit voort vloeiende waarden en normen.
Nog verder naar het westen de Angelsaksische landen en de USA gaan nog steeds verder in het materialistische levenspatroon.
Deze verschillen fundamenteel van elkaar en dat de daarbij behorende opgewekte energieën van de ene maatschappij niet zonder meer inpasbaar zijn in de andere maatschappij zal nu ook duidelijk zijn.
Vandaar dat ik vind dat de Oosterse ontspanningsmethoden en de in de USA ontwikkelde methoden een goede aanzet zijn geweest tot een ingang naar de noodzaak om te ontspannen, maar dat het nu tijd is voor een goede en verantwoorde ontspanningsmethode op Europese basis zoals in de soehma.
De soehma is zonder energieverlies direct in te zetten en is afgestemd op de Europese manier van denken en beleven met name omdat dit speciaal voor Europa is ontworpen.
Voor verdere energieën en een uitgebreidere besprekingen hierover verwijs ik naar de hoofdstukken hierover verder op in dit boek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *