vervolg op schuld en boete

april 24, 2022 rvanthoor No comments exist

We hebben al heel merg jong geleerd om alle schuld zowel goed al fout buiten onszelf te plaatsen.

Want het goede kwam van god en het foute van de duivel (satan),

ook als er iets niet helemaal goed ging en er speelmaatjes in de buurt waren, werd er vaak die richting uit gewezen, ook al hadden we het wel gedaan.

Als je dat niet door had kreeg je bijna altijd de schuld toegeschoven. Tenzij je kon bewijzen dat je het niet gedaan kon hebben.

Dat groeide uit tot het bewust wegschuiven en ontkennen van elke schuld , gedaan of niet op oudere leeftijd tot aan het pensioentijdvak.

We zien het in bijvoorbeeld in de manier waarop de nieuwsberichten gebracht kunnen worden om al dan niet bewust de mensen te beïnvloeden om op een bepaalde richting uit te denken en de andere groep als de dader te beleven.

Dit kan een onbewust of in het ergste geval bewust proces zijn.

Mensen hebben nu eenmaal de neiging om met de mening van ´de massa´ mee te gaan. Terecht of niet.

Want men wil niet buiten de groep vallen en als niet normaal door de anderen worden gezien.

Want die mensen worden vaak gezien en neergezet(!) als extremisten, al dan niet bewust.

Als later blijft dat die rare mensen met een afwijkende (eigen) mening gelijk hebben, blijven zij in de hoek van de extremisten hangen voor de grote massa.

Dit omdat het voor de massa verschrikkelijk moeilijk is om ongelijk toe te moeten geven.

Mensen met een bepaalde functie die een leidinggevende rol in de maatschappij menen te hebben kunnen zo de meningen in bepaalde gevallen naar links of rechts sturen door van dit gegeven gebruik te maken.

Dit kan zeer ver gaan en tot extremen leiden die niet gewenst zijn.

Want dit valt onder het hoofdstuk misbruik van vertrouwen.

Zo ook het op bepaalde manieren wegzetten van mensen met een vredelievende eigen mening, die het beste met de mensen voor hebben en geen ellende willen.

Nu weet ik dat dit niet valt onder hetgeen wat een aantal figuren willen horen, maar dit is mijn mening.

En volgens mij leven we nog steeds in een democratie waar de mening van iedereen gehoord mag worden en die mag uiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *